Monday, March 30, 2020

Different about press with barbell and press with dumbbell


ความแตกต่างระหว่างการใช้บาร์เบลล์และดัมเบลล์ในการเล่นบ่า

      เวลาที่ผมอ่านต้นฉบับ ที่เกี่ยวกับการบริหารกล้ามบ่า  มันจะมีอยู่ท่าหนึ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์ พยายามจะบอกความแตกต่างระหว่างการใช้บาร์เบลล์ กับการใช้ดัมเบลล์ ในการยกลูกน้ำหนักนั้น ( คือบาร์เบลล์หรือดัมเบลล์ ) ขึ้นไปเหนือศีรษะ เพื่อบริหารกล้ามบ่า และหัวไหล่

       นักเพาะกายแต่ละคน พยายามอธิบายด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งตัวผมเองนั้น ผมอ่านแล้วเข้าใจและมองเห็นภาพ แต่เวลาแปลออกมาเป็นตัวอักษรภาษาไทย มันอาจจะทำให้คนอ่าน นึกภาพตามไม่ออก

       ดังนั้น เพื่อให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจในความหมายที่ต้นฉบับพยายามจะสื่อให้คุณทราบ  ผมจึงหาภาพมาประกอบในการอธิบายครั้งนี้เลยครับ

       ส่วนที่ว่าต้นฉบับจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนั้น เพื่อนสมาชิกก็ไม่ต้องสนใจครับ เอาเป็นว่า ถ้าคุณเข้ามาอ่านที่เวบหน้านี้อยู่ ก็แสดงว่าต้นฉบับกำลังพูดถึงเรื่อง "ความแตกต่างระหว่างการใช้บาร์เบลล์ กับการใช้ดัมเบลล์ ในการยกลูกน้ำหนักนั้น ( คือบาร์เบลล์หรือดัมเบลล์ ) ขึ้นไปเหนือศีรษะ" ผมก็เลยทำลิงค์หน้านี้ให้คุณคลิ๊กเข้ามาอ่านนั่นเองครับ 
/ ถ้าอย่างนั้น เรามาเริ่มกันเลยนะครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน )  เมื่อเราใช้บาร์เบลล์ในการบริหารกล้ามบ่า ด้วยการดันลูกน้ำหนักขึ้นไปเหนือศีรษะ โดยดันบาร์เบลล์จากทางด้านหลังคอ ( ภาษาอังกฤษเรียกว่า Press behind the neck with barbell ) สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่ๆในการบริหารท่านี้ก็คือ เราจะต้อง "เอนตัวมาทาง ด้านหน้า"

       เพราะถ้าเราไม่เอนตัวมาทางด้านหน้าแล้วล่ะก็  เวลาที่เราลดระดับบาร์เบลล์ลง ( คือเคลื่อนที่บาร์เบลล์จากจังหวะที่ 2 กลับลงมาอยู่ที่หลังคอ ในจังหวะที่ 1 ) คานบาร์เบลล์นั้น จะต้อง ฟาดศีรษะเราเต็มๆ / ดังนั้น เพื่อไม่ให้คานบาร์เบลล์ฟาดศีรษะเราในเวลาที่ลดบาร์เบลล์ลง เราจึงต้องเอนตัวมาทางด้านหน้า อันนี้ เข้าใจนะครับ? ผมจะได้อธิบายต่อ 

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน )  ในทางกลับกัน เมื่อเราใช้บาร์เบลล์ในการบริหารกล้ามบ่า ด้วยการดันลูกน้ำหนักขึ้นไปเหนือศีรษะ โดยดันบาร์เบลล์จากทางด้านหน้า ( ภาษาอังกฤษเรียกว่า Military Press with barbell ) สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่ๆในการบริหารท่านี้ก็คือ เราจะต้อง "เอนตัวไปทาง ด้านหลัง"

       เพราะถ้าเราไม่เอนตัวไปทางด้านหลังแล้วล่ะก็  เวลาที่เราลดระดับบาร์เบลล์ลง ( คือเคลื่อนที่บาร์เบลล์จากจังหวะที่ 2 กลับลงมาอยู่ที่หลังคอ ในจังหวะที่ 1 ) คานบาร์เบลล์นั้น จะต้อง ฟาดศีรษะเราเต็มๆ / ดังนั้น เพื่อไม่ให้คานบาร์เบลล์ฟาดศีรษะเราในเวลาที่ลดบาร์เบลล์ลง เราจึงต้องเอนตัวไปทางด้านหลัง อันนี้ เข้าใจนะครับ? ผมจะได้อธิบายต่อ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน ) แต่เมื่อเราใช้ดัมเบลล์ในการบริหารกล้ามบ่า ด้วยการดันลูกน้ำหนักขึ้นไปเหนือศีรษะ สิ่งที่ทำได้ก็คือ เราสามารถ ตั้งลำตัวท่อนบน ให้ ตั้งฉากกับพื้นได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเอนตัวไปข้างหน้า หรือเอนตัวไปข้างหลังเหมือนตอนที่ใช้บาร์เบลล์บริหาร

       เหตุผลก็เพราะ เราถือดัมเบลล์ไว้ด้วยมือแต่ละข้าง ดังนั้น เมื่อเราลดระดับดัมเบลล์จากจังหวะที่ 2 กลับมาจังหวะที่ 1  ก็จะทำให้ดัมเบลล์แต่ละข้าง ก็แยกออกจากกันไปทางด้านข้างแต่ละข้าง  จึงไม่มีอะไรมาฟาดศีรษะเรา เหมือนการใช้บาร์เบลล์ ( เพราะถ้าเราใช้บาร์เบลล์แล้วล่ะก็ เวลาเราลดระดับบาร์เบลล์ลง โดยที่ลำตัวท่อนบนเรา ยังตั้งฉากกับพื้นอยู่  สิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือ "คาน" บาร์เบลล์ก็จะฟาดหัวเรา )


       การยกลูกน้ำหนักขึ้นไปเหนือศีรษะ โดยที่เราเอนตัวไปทางด้านหน้าก็ดี

       การยกลูกน้ำหนักขึ้นไปเหนือศีรษะ โดยที่เราเอนตัวไปทางด้านหลังก็ดี

       การยกลูกน้ำหนักขึ้นไปเหนือศีรษะ โดยที่เราตั้งลำตัวท่อนบนนิ่งๆ ตั้งฉากกับพื้นไว้ตลอดเวลาก็ดี


       การดันลูกน้ำหนักขึ้นไปเหนือศีรษะสามแบบนี้ แม้ว่าจะเป็นท่าบริหารกล้ามบ่าและหัวไหล่เหมือนกัน แต่ผลที่ได้รับจะแตกต่างกัน ( คือจะมีชิ้นกล้ามเนื้อบางชิ้นที่ออกแรงมากขึ้น เมื่อเราต้องเอนตัวไปด้านหน้าขณะบริหาร ,และก็จะมีชิ้นกล้ามเนื้อบางชิ้นที่ต้องออกแรงมากขึ้น เมื่อเราต้องเอนตัวไปทางด้านหลังขณะบริหาร ,และก็มีชิ้นกล้ามเนื้อบางชิ้น ที่ต้องออกแรงมากขึ้น เมื่อเราต้องตั้งลำตัวตรงๆตลอดเวลาในขณะที่บริหาร - เมื่อชิ้นกล้ามเนื้อออกแรงไม่เหมือนกันใน 3 รูปแบบนี้ จึงทำให้ผลที่ได้รับจากการบริหาร จึงไม่เหมือนกัน )

       ดังนั้น เวลาที่มีบักกร๊วก เดินเข้าไปถามแชมป์ว่า "น้าๆ มันก็คือท่าบริหารกล้ามบ่า ด้วยการดันลูกน้ำหนักขึ้นไปเหนือศีรษะเหมือนกัน ทำไมบางคนใช้บาร์เบลล์ ทำไมบางคนใช้ดัมเบลล์"  แชมป์ก็จะตอบว่า ก็เพราะมันให้ผลที่แตกต่างกัน / แล้วถ้าบักกร๊วกถามต่อว่า "แล้วมันจะให้ผลแตกต่างกันได้ยังไง มันก็คือการดันลูกน้ำหนักขึ้นไปเหนือศีรษะเหมือนกันอยู่ดี"

       จริงๆแล้ว ถ้าจะตอบแบบเป็นข้อความสำหรับคำถามนี้ แชมป์ก็ต้องพูดไปตามตัวหนังสือสีแดงในย่อหน้าก่อนหน้านี้ ก็คือแชมป์ต้องตอบว่า จะมีชิ้นกล้ามเนื้อบางชิ้นที่ออกแรงมากขึ้น เมื่อเราต้องเอนตัวไปด้านหน้าขณะบริหาร ,และก็จะมีชิ้นกล้ามเนื้อบางชิ้นที่ต้องออกแรงมากขึ้น เมื่อเราต้องเอนตัวไปทางด้านหลังขณะบริหาร ,และก็มีชิ้นกล้ามเนื้อบางชิ้น ที่ต้องออกแรงมากขึ้น เมื่อเราต้องตั้งลำตัวตรงๆตลอดเวลาในขณะที่บริหาร - เมื่อชิ้นกล้ามเนื้อออกแรงไม่เหมือนกันใน 3 รูปแบบนี้ จึงทำให้ผลที่ได้รับจากการบริหาร จึงไม่เหมือนกัน

       ที่แน่ๆคือ บักกร๊วกก็ต้องถามต่ออีกว่า ทำไมต้องมีการเอนไปข้างหน้า ,ทำไมต้องมีการเอนไปข้างหลัง ,ทำไมต้องมีการตั้งลำตัวตรงๆตลอดเวลา ฯลฯ

       ดังนั้น วิธีที่แชมป์จะอธิบายได้ง่ายที่สุด ก็คือส่งลิงค์หน้านี้ ( หน้าที่คุณกำลังอ่านอยู่นี้ ) ให้บักกร๊วกคนนี้ไปเปิดดูเอาเอง เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้บริหารกล้ามบ่าของคุณต่อไป โดยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาอธิบายให้เจ้าหมอนี่ฟังอีก  ง่ายกว่ากันเยอะครับ! - END -