Thursday, April 2, 2020

Lat Stretch No.2


 ท่ายืดกล้ามปีกท่าที่ 2

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

           เริ่มด้วยการใช้มือข้างซ้ายจับเสา หรือขอบประตูก็ได้ แล้วออกแรงโน้มตัวไปด้านหลัง (ตามภาพ) ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณปีกถูกยืดจนสุด จากนั้นให้ค้างอยู่ในท่านี้ โดยนับ 1 - 50 แล้วจึงเปลี่ยนไปใช้ข้างขวา แล้วปฏิบัติเช่นเดียวกัน เมื่อทำครบทั้งสองข้างแล้ว ถือเป็น 1 ครั้ง

END -