Saturday, April 4, 2020

Squeeze


การออกแรงเค้นไปที่กล้ามเนื้อ

     สำหรับเรื่องการออกแรงเค้น ( Squeeze ) ที่ผมพูดถึงนี้ ก็คือในจังหวะที่เรา "หดกล้ามเนื้อ" จนถึงจุดสูงสุดแล้วนั้น แทนที่เราจะค้างจังหวะเอาไว้เฉยๆ ก็ให้เรา เกร็งกำลัง ไปที่กล้ามเนื้อส่วนนั้นด้วยเลย ดังภาพข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     จะเห็นได้ว่า ในท่าตัวอย่างข้างบนนี้ ลำพังแค่การหดเกร็งกล้ามเนื้อ ( Contract ) เพื่อยกบาร์เบลล์ขึ้นมาจากพื้นก็ทำให้เราเหนื่อยอยู่แล้ว แต่นี่ เรายังเพิ่มความโหดด้วยการออกแรงเค้น ( Squeeze ) ไปที่กล้ามเนื้อปีกอีก ยิ่งทำให้เราเหนื่อยขึ้นเป็นทวีคูณ แต่ความเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นนี้ ย่อมหมายความว่ากล้ามเนื้อปีกได้รับการบริหารมากขึ้นกว่าปกติ จะทำให้กล้ามเนื้อปีก พัฒนาไปได้เร็วกว่าการบริหารแบบธรรมดาทั่วไปครับ

- END -