Monday, September 14, 2020

เกร็ด-หน้า-2-ของ-อาทิตย์-8-C

 

จากนิตยสาร Musclemag ฉบับเดือนมกราคม 2553 หน้า 190


     คนอังกฤษชอบทานชาร้อนๆกันมาก แต่คนอเมริกันนิยมเครื่องดื่มที่มีอุณหภูมิเย็น ใครน่าจะปลอดภัยจากมะเร็งหลอดอาหารมากกว่ากัน?  เกี่ยวกับเรื่องนี้ นักวิจัยชาวได้ใช้ตัวอย่างจากชาวอิหร่านกลุ่มหนึ่งที่เป็นมะเร็งหลอดอาหารมากที่สุดในโลกมาทำการวิจัย   ผลของการวิจัยปรากฏชัดว่า ผู้ที่ดื่มของร้อน - ถึงร้อนจัดเป็นประจำ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งที่หลอดอาหารได้เลย

       เมื่อทดลองลดความร้อนของเครื่องดื่มลงในอีกกลุ่มตัวอย่างหนึ่ง กลับพบว่าอัตราเสี่ยงของการเป็นมะเร็งที่หลอดอาหารลดลงไปจนเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ดื่มของร้อนกว่า นั่นหมายถึงว่า การเลือกดื่มของร้อน กับของที่ร้อนน้อยกว่า มีผลแตกต่างกันอย่างมาก 

       นักวิจัยได้ทดลองจนเชื่อมั่นได้ว่า การดื่มของร้อนจัดจะทำให้เกิดการระคายเคืองกับหลอดอาหาร และการระคายเคืองนั้น ก็จะเรื้อรังกระจายวงออกไป ทำให้เซลล์บริเวณดังกล่าว มีความอ่อนไหวที่จะเกิดการเป็นมะเร็งได้ง่าย

       ไม่จำเป็นต้องเลิกดื่มชาหรือกาแฟร้อนๆในตอนเช้า   เพียงแต่ก่อนดื่ม คุณควรทำให้มันเย็นลงบ้าง


- END - 

No comments:

Post a Comment