Monday, December 28, 2020

การใช้จุด Checkpoint - หน้า 2 -

  

 

- หน้า 2 - 


ให้แก้จำนวนครั้งในตารางฝึกรอบที่สองและสาม


      ( ภาพบน ) สำหรับตารางฝึกรอบแรกนั้น เมื่อเราเล่นมาถึง อาทิตย์ที่ 8  ก็ให้เราดูที่ท่าเล่นกล้ามหัวไหล่ของวันอังคาร  ซึ่งผมกำหนดไว้ว่าให้เล่นเซทละ 6 ครั้ง ( ไม่รวมการวอร์ม เซทแรก 10 ครั้ง ) นั้น ( ตามที่เห็นเป็น ขีดเส้นใต้สีแดง ทั้งหมดในรูปข้างบนนี้ )  / ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ ก็คือให้เล่นเซทละ 6 ครั้งไปตามที่ผมกำหนดนี้      ( ภาพบน )  อาทิตย์ที่ 9  ทั้งวันจันทร์ และวันศุกร์ ที่มีการเล่นกล้ามหัวไหล่ ก็ให้เล่น เซทละ 8 ครั้ง ตามที่ผมกำหนดไว้ในตารางฝึกไปตามปกติ


       ( ภาพบน )  อาทิตย์ที่ 10  ในวันพุธ ที่มีการเล่นกล้ามหัวไหล่ ก็ให้เล่น เซทละ 8 ครั้ง ตามที่ผมกำหนดไว้ในตารางฝึกไปตามปกติ

       ตอนนี้ ก็มาถึงจุดสำคัญแล้วครับ คือว่า หลังจากเล่นตารางฝึกในอาทิตย์ที่ 10 เสร็จแล้ว  ผมก็ให้วนตารางฝึกไปใช้ตารางฝึกของอาทิตย์ที่ 8 ใหม่  คือหมายความว่า ในอาทิตย์ที่ 11 นั้น ผมไม่ได้ทำตารางฝึกไว้ให้แล้ว แต่ให้ย้อนกลับไปใช้ตารางฝึกของอาทิตย์ที่ 8 แทน

       คราวนี้ ถ้าย้อนกลับไปดูรูปข้างบนสุด ( คือรูปการเล่นหัวไหล่ที่ผม ขีดเส้นใต้สีแดง ไว้ในอาทิตย์ที่ 8 นั้น ) ผมกำหนดให้เล่นกล้ามหัวไหล่เพียงเซทละ 6 ครั้งเท่านั้น แต่ว่าในตารางฝึกของ อาทิตย์ที่ 10 อันที่เห็นในรูปข้างบนนี้ เขากำหนดให้เล่นกล้ามหัวไหล่เซทละ 8 ครั้งแล้ว  ก็เลยเกิดปัญหาว่า ในการเล่นกล้ามหัวไหล่ ของอาทิตย์ที่ 11 ( ซึ่งก็คือการกลับใช้ตารางฝึกของอาทิตย์ที่ 8 ) นั้น ยังจะต้องเล่นกล้ามหัวไหล่ เซทละ 6 ครั้งอีกหรือไม่?  คำตอบก็คือ ให้เปลี่ยนจำนวนครั้ง จาก 6 ครั้ง เป็น 8 ครั้งทั้งหมดเลยครับ ด้วยการเปลี่ยนในใจ ดังรูปข้างล่างนี้ ( ที่ใช้คำว่าเปลี่ยนในใจ ก็หมายความว่าให้เพื่อนสมาชิกรู้ได้ด้วยตัวเอง เพราะผมไม่สามารถเข้าไปพิมพ์แก้ในตารางฝึกให้ได้น่ะครับ )        ภาพบน ) สำหรับ ตารางฝึกของอาทิตย์ที่ 11 ซึ่งก็คือการกลับใช้ตารางฝึกของอาทิตย์ที่ 8 นั้น ขอให้เพื่อนสมาชิกแก้จำนวนครั้งในใจ ด้วยการเปลี่ยนจากการเล่นกล้ามหัวไหล่ 6 ครั้งต่อ 1 เซท ให้เปลี่ยนเป็น 8 ครั้งต่อ 1 เซท ตามที่ผมเขียนไว้เป็น อักษรสีแดง ตามภาพข้างบนนี้นะครับ / ส่วนเวลาพักระหว่างเซท เหมือนเดิมทุกประการ ( คือพักระหว่างเซท 1 นาทีเหมือนเดิม )
      ( ภาพบน ) สำหรับ ตารางฝึกของอาทิตย์ที่ 12 และอาทิตย์ที่ 13 ซึ่งก็คือการกลับใช้ตารางฝึกของอาทิตย์ที่ 9 และอาทิตย์ที่ 10 ตามลำดับนั้น ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรครับ ก็คือเล่นกล้ามหัวไหล่ เซทละ 8 ครั้ง เหมือนที่กำหนดไว้ในตารางฝึกนั่นเอง       ภาพบน ) สำหรับ ตารางฝึกของอาทิตย์ที่ 14 ซึ่งก็คือการกลับใช้ตารางฝึกของอาทิตย์ที่ 8 ( ในรอบที่สอง ) นี้ ก็ให้เล่นกล้ามหัวไหล่ เซทละ 8 ครั้งเหมือนกับตารางฝึกของอาทิต์ที่ 11 นั่นเองครับ       ภาพบน ) สำหรับ ตารางฝึกของอาทิตย์ที่ 15 และอาทิตย์ที่ 16 ซึ่งก็คือการกลับใช้ตารางฝึกของอาทิตย์ที่ 9 และอาทิตย์ที่ 10 ตามลำดับ ( ในรอบที่สอง ) ก็ปฏิบัติเหมือนการเล่นกล้ามหัวไหล่ของ อาทิตย์ที่ 12 และอาทิตย์ที่ 13 ก็คือเล่นกล้ามหัวไหล่ เซทละ 8 ครั้ง เหมือนที่กำหนดไว้ในตารางฝึกนั่นเอง 

       แล้วหลังจากนั้น คือตั้งแต่อาทิตย์ที่ 17 เป็นต้นไป เพื่อนสมาชิกก็เปลี่ยนแปลง หรือประยุกต์ท่าบริหาร ,จำนวนครั้ง ,จำนวนเซท ,การพักเซท ฯลฯ ได้ตามใจชอบแล้วครับ เพราะถือว่าคุณได้ปฏิบัติตามตารางฝึกของผมครบถ้วนแล้ว ถือได้ว่ามีประสบการณ์ในการเล่นกล้ามแล้วครับ


สรุปว่า เมื่อเล่นตารางฝึกครบ 10 อาทิตย์แรกแล้ว พอจะฝึกในอาทิตย์ที่ 11 ซึ่งเราจะต้องกลับไปใช้ตารางฝึกของอาทิตย์ที่ 8 นั้น ก็ให้เปลี่ยนจำนวนครั้งของ การเล่นกล้ามหัวไหล่ จากการเล่นเซทละ 6 ครั้ง ให้เป็นการเล่นเซทละ 8 ครั้งได้เลยครับ / แล้วพอเล่นถึงอาทิตย์ที่ 14 ซึ่งจะต้องกลับมาใช้ตารางฝึกของอาทิตย์ที่ 8 เป็นรอบที่สอง  ก็ยังคงให้เล่นกล้ามหัวไหล่ เซทละ 8 ครั้งเหมือนเดิมครับ / ถ้าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ ก็อ่านหน้านี้ซ้ำใหม่อีกรอบครับ ไม่ยากเกินไปที่จะทำความเข้าใจครับผม 


- END - 


1  <  2

No comments:

Post a Comment