Monday, December 28, 2020

วิธีนับวงรอบการฝึก

  

 

วิธีนับวงรอบการฝึก


       ตอนที่ผมบอกไว้ว่า "เมื่อบริหารตามตารางฝึกของผมไปได้ สองรอบ แล้ว ...." เพื่อนสมาชิกอาจจะงงว่า คำว่า "สองรอบ" นั้นหมายถึงอะไร ผมก็เลยอธิบายให้ในหน้านี้แบบสั้นๆ ถึงวิธี "นับรอบ" การฝึกในรูปแบบของผมดังนี้นะครับ

* * * นับตั้งแต่คุณได้รับตารางฝึกนี้เป็นครั้งแรก และบริหารมาเรื่อยๆ จนสิ้นสุด อาทิตย์ที่ 10 เป็น ครั้งแรก นับเป็น รอบที่ 1


* * * จากนั้น เมื่อคุณวนไปอีกรอบ หมายถึงว่าเล่นต่อหลังจาก อาทิตย์ที่ 10 นั้น แล้วผมให้ไปใช้ตารางฝึกของ อาทิตย์ที่ 8 แล้วคุณก็เล่นจากตารางฝึกของ อาทิตย์ที่ 8 นั้น จนกระทั่งจบ อาทิตย์ที่ 10 อีกครั้งหนึ่ง อย่างนี้ผมนับเป็น รอบที่ 2 


* * * จากนั้น เมื่อคุณวนกลับไปใช้ตารางฝึก อาทิตย์ที่ 8 แล้วกลับขึ้นมาจนจบ อาทิตย์ที่ 10 อีกครั้ง ก็เป็น รอบที่ 3 พอเข้าใจนะครับ


ยกตัวอย่าง - สมมติผมบอกว่า หลังจากบริหารตามตารางฝึกของผมได้ สามรอบ แล้ว จึงให้เริ่มปั่นจักรยานอยู่กับที่หลังการฝึก

       ก็จะแปลว่า หลังจากที่คุณบริหาร รอบแรก ไปแล้ว ( คือ สิบอาทิตย์แรก ) + บริหาร รอบที่สอง ไปแล้ว คืออีกสามอาทิตย์ ( คือใช้ตารางฝึกของ อาทิตย์ที่ 8 , อาทิตย์ที่ 9 และ อาทิตย์ที่ 10 ซ้ำครั้งที่ 1 ) + บริหาร รอบที่สาม ไปแล้ว คืออีกสามอาทิตย์ ( คือใช้ตารางฝึกของ อาทิตย์ที่ 8 อาทิตย์ที่ 9 และ อาทิตย์ที่ 10 ซ้ำครั้งที่ 2 ) รวมเป็นทั้งหมด 16 อาทิตย์ นับตั้งแต่ได้รับตารางฝึกเป็นครั้งแรก คุณจึงจะเริ่มปั่นจักรยานอยู่กับที่ได้นั่นเองครับ 

- END - 

No comments:

Post a Comment