Saturday, May 8, 2021

Ron Harris

 

Ron Harris

รอน  แอร์ริส

       ผม ( รอน  แฮร์ริส - Ron Harris ) มีประสบการณ์การเพาะกาย ( เพาะกายเพื่อแข่งขัน ) เป็นเวลาติดต่อกันนานถึง 16 ปี่ และหลังจาก 16 ปีที่ว่านั้น ในช่วง 10 ปีถัดมา ผมอุทิศตัวเองในการช่วยเหลือผู้อื่นผ่านการเป็นครูฝึกเพาะกายส่วนตัว และเป็นการเป็นคนเขียนบทความเพาะกาย ลงในนิตยสารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก  

       ผมเป็นที่รู้จักก็ด้วยบทความที่ผมเขียนติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี ในนิตยสารเพาะกายระดับโลก ซึ่งได้แก่ Ironman , Muscle Media 2000 และ Musclemag International และผมมีความภาคภูมิใจที่มีผลงานให้กับนิตสารเหล่านั้น  ตอนนี้ ถึงเวลาที่ผมจะได้ใช้ความรู้ของผมให้เป็นประโยชน์กับคุณผู้อ่านทางโลกออนไลน์ ซึ่งผมพยายามจะเขียนบทความแบบตรงไปตรงมา ไม่มีการปรุงแต่งใดๆ

       ในฐานะการเป็นนักเพาะกายแบบแข่งขัน ผมให้เวลาหลายปีในการเสาะแสวงหาวิธีฝึกที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกับลดไขมัน พร้อมกับการทำให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้น และปั้นแต่งร่างกายให้สวยงามเหมือนรูปปั้นหินแกรนิต หรือนรูปปั้นที่ปั้นจากดินเหนียว 

       พวกเราทุกคนต่างก็มีศักยภาพในการเปลี่ยนร่างกายตัวเราเอง ให้ไปสู่บางอย่างที่ยิ่งใหญ่ แต่ด้วยความที่เราสับสนและขาดความรู้ นั่นฉุดให้เราไม่สามารถใช้ศักยภาพของร่างกายเราได้อย่างเต็มที่  และสิ่งนั้น ก็เป็นที่มาของเป้าหมายของผม ซึ่งก็คือการให้เครื่องมือ , ให้ข่าวสาร และให้แรงกระตุ้นแก่คุณผู้อ่าน เพื่อให้คุณผู้อ่านได้ทำความฝันของคุณให้เป็นจริง

       ผมเอง ก็เคยเป็นเหมือนคุณมาก่อน ผมริ่มต้นด้วยการมีร่างกายที่ธรรมดา ที่คนทั่วไปก็กวาดสายตามองข้ามหัวผมไป ด้วยเหตุนั้น ผมจึงดิ้นรนเสาะแสวงหาหนทางที่ดีที่สุดในการสร้างกล้ามเนื่อพร้อมๆกันกับการลดไขมัน  , ต้องขอขอบคุถณสำหรับความผิดพลาดหลายๆครั้ง และเวลาที่เสียไปหลายปีในการลองผิดลองถูก ผมมั่นใจว่า ผมจะช่วยลดจำนวนปีที่คุณจะต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ( เหมือนผม ) ใหกับคุณผู้อ่าน และนำคุณผู้อ่านเข้าสู่หนทางที่ถูกต้อง ที่จะทำให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ทันใจ

       ผมได้รับคำชมและการยอมรับในวงการเพาะกายว่าเป็นครูฝึกส่วนตัวที่เยี่ยมยอดคนหนึ่งในวงการ แต่ผมคิดว่า ด้วยประสบการณ์หลายปีในการทำงานภาคสนาม ( หมายถึง การลงไปคลุกคลีกับการเพาะกายจริงๆ ไม่ใช่แค่นั่งโต๊ะเขียนบทความ ) นั่นเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากกว่าคำชม  /  ผมได้เรียนรู้จากบุคคลหลายคนที่มีเทคนิคทางด้านจิตใจ และเทคนิคการรับประทานอาหารที่ยอดเยี่ยม  /  และผมต้องการจะเผยแพร่ความรู้ที่สะสมมา ให้กับบุคคลทั้งหลายที่ต้องการความรู้เหล่านั้น

       เราอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องรับข้อมูลข่าวสารมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมฟิตเนส ซึ่งทำให้คุณๆทั้งผุ้หญิงและผู้ชายเกิดความสับสน ไม่รู้ว่าอะไรควรเชื่อ อะไรไม่ควรเชื่อ  /  ภารกิจของผมคือ พาคุณผ่านทุ่นระเบิดที่เป็นกับดักเหล่านั้น ให้เดินทางไปถึงจุดหมายให้จงได้ ด้วยการนำเสนอแต่สิ่งที่เป็นจริง และเป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้จริงๆ ในการสร้างร่างกายคุณให้ไปถึงจุดที่ดีที่สุด 

- END -