Monday, June 29, 2020

Lat Stretch No.6


ท่ายืดกล้ามปีกท่าที่ 6

ภาพบน ) สถานี ที่มีที่ดึงข้อ และมีที่ดันข้อ อยู่ในเครื่องเดียวกัน  

* * * จะยืดกล้ามปีกท่านี้ได้ ต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพข้างบนนี้ก่อนนะครับ * * *

      ผมจะแสดงลำดับขั้นตอนให้ดูโดยละเอียดเลยนะครับ ให้ดูตามลำดับภาพข้างล่างนี้ครับ

ภาพบน ) ยืนหน้าอุปกรณ์ 


ภาพบน ) เหยียบตรง "ที่เหยียบ" เพื่อก้าวขึ้นอุปกรณ์

ภาพบน ) ยืนบนอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว     ( ภาพบน ) ใช้มือจับที่ "ที่จับ" ของอุปกรณ์ ตาม ภาพที่ 1 

       แต่การจับนี้ ขอให้เพื่อนสมาชิกดูใน ภาพที่ 2  ประกอบด้วยนะครับ ซึ่งใน ภาพที่ 2 นี้ ขออธิบายดังนี้นะครับว่า

* * * ให้ลาก "เส้นสมมติ" เป็นแนวดิ่ง ไปที่ บริเวณที่ใช้มือจับ "ที่จับ" นะครับ  /  ซึ่ง "เส้นสมมติ"  ในที่นี้ ก็คือ เส้นประสีม่วง ที่ผมทำไว้ใน ภาพที่ 2 นะครับ


* * * จากนั้น ให้เอนตัวไปทางด้านหลังเล็กน้อย ตามแนวของ เส้นลูกศรสองหัว สีม่วง ที่เห็นใน ภาพที่ 2 นะครับ


       สาเหตุที่เราทำอย่างนี้ ( คือเอนตัวไปทางด้านหลังเล็กน้อย ) ก็เพราะว่า เมื่อเราจะ "หย่อนก้น" ( ซึ่งจะทำในขั้นตอนถัดไป ข้างล่างนี้ ) จะได้ทำให้ "กล้ามปีก" มัน "ตึง" ครับ  /  ตอนนี้ เพื่อนสมาชิกอาจจะยังไม่เข้าใจว่าผมพูดถึงอะไร  เอาเป็นว่า ณ.ตอนนี้ ให้ทำตามที่ผมพูดไปก่อนนะครับ คือให้เอนตัวไปด้านหลังเล็กน้อย ตามภาพข้างบนนี้  


       ( ภาพบน ) ให้ "หย่อนก้น" ลงมา ตามที่เห็นใน ภาพที่ 1 จนแขนทั้งสองข้างเหนียดตึง

       ขอให้เพื่อนสมาชิกดู ภาพที่ 2 ประกอบไปด้วยนะครับ  /  คือว่า ในการที่เรา "หย่อนก้น" จนแขนทั้งสองข้างเหยียดตึงในครั้งนี้นั้น  เพื่อนสมาชิกจะรู้สึก "ตึง" ที่กล้ามปีกทั้ง 2 ข้าง ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ทั้ง 2 อัน ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

       ซึ่งนี่แหละครับ คือเหตุผลที่ผมบอกให้เพื่อนสมาชิก เอนตัวไปทางด้านหลัง ตามที่ผมพูดเอาไว้ ในขั้นตอนก่อนหน้านี้

       ให้ค้างเอาไว้ในท่าข้างบนนี้ประมาณ 30 วินาที ครับ เพื่อเป็นการเหยียดกล้ามปีก


      ( ภาพบน ) ตอนนี้ สมมติว่าเราเหยีดกล้ามปีกเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือเหยียดครบ 30 วินาที แล้ว  ก็ให้ดึงตัวขึ้นมาเหมือนในภาพข้างบนนี้ เพื่อจะได้เตรียมตัวลงจากอปุกรณ์ครับ 

ภาพบน ) เตรียมตัวลงจากอุปกรณ์ 


ภาพบน ) ก้าวขาลงจากอุปกรณ์ทีละข้าง


ภาพบน ) ลงจากอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว


ภาพบน ออกไปจากอุปกรณ์


- END -


Chin with Support Bars


Chin with Support Bars 

ภาพบน ) สถานี ที่มีที่ดึงข้อ และมีที่ดันข้อ อยู่ในเครื่องเดียวกัน

* * * จะบริหารท่านี้ได้ ต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพข้างบนนี้ก่อนนะครับ * * *

       ผมจะแสดงขั้นตอนการทำให้อยู่ใน "ท่าเตรียมพร้อม" ก่อนที่จะเริ่มทำการบริหารจริงนะครับ  ให้ดูตามลำดับภาพข้างล่างนี้ครับ

ภาพบน ) ยืนหน้าอุปกรณ์ 


ภาพบน ) เหยียบตรง "ที่เหยียบ" เพื่อก้าวขึ้นอุปกรณ์


ภาพบน ) ยืนบนอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว
       ( ภาพบน ) ใช้มือจับที่ "ที่จับ" ของอุปกรณ์ ตาม ภาพที่ 1

       แต่การจับนี้ ขอให้เพื่อนสมาชิกดูใน ภาพที่ 2  ประกอบด้วยนะครับ ซึ่งใน ภาพที่ 2 นี้ ขออธิบายดังนี้นะครับว่า

* * * ให้ลาก "เส้นสมมติ" เป็นแนวดิ่ง ไปที่ บริเวณที่ใช้มือจับ "ที่จับ" นะครับ  /  ซึ่ง "เส้นสมมติ"  ในที่นี้ ก็คือ เส้นประสีม่วง ที่ผมทำไว้ใน ภาพที่ 2 นะครับ


* * * จากนั้น ให้เอนตัวไปทางด้านหลังเล็กน้อย ตามแนวของ เส้นลูกศรสองหัว สีม่วง ที่เห็นใน ภาพที่ 2 นะครับ


       สาเหตุที่เราทำอย่างนี้ ( คือเอนตัวไปทางด้านหลังเล็กน้อย ) ก็เพราะว่า เมื่อเราจะ "หย่อนก้น" ( ซึ่งจะทำในขั้นตอนถัดไป ข้างล่างนี้ ) จะได้ทำให้ "กล้ามปีก" มัน "ตึง" ครับ  /  ตอนนี้ เพื่อนสมาชิกอาจจะยังไม่เข้าใจว่าผมพูดถึงอะไร  เอาเป็นว่า ณ.ตอนนี้ ให้ทำตามที่ผมพูดไปก่อนนะครับ คือให้เอนตัวไปด้านหลังเล็กน้อย ตามภาพข้างบนนี้ 

       ( ภาพบน ) ให้ "หย่อนก้น" ลงมา ตามที่เห็นใน ภาพที่ 1 จนแขนทั้งสองข้างเหนียดตึง

       ขอให้เพื่อนสมาชิกดู ภาพที่ 2 ประกอบไปด้วยนะครับ  /  คือว่า ในการที่เรา "หย่อนก้น" จนแขนทั้งสองข้างเหยียดตึงในครั้งนี้นั้น  เพื่อนสมาชิกจะรู้สึก "ตึง" ที่กล้ามปีกทั้ง 2 ข้าง ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ทั้ง 2 อัน ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

       ซึ่งนี่แหละครับ คือเหตุผลที่ผมบอกให้เพื่อนสมาชิก เอนตัวไปทางด้านหลัง ตามที่ผมพูดเอาไว้ ในขั้นตอนก่อนหน้านี้

       เอาล่ะครับ เมื่อทำถึงขั้นตอนนี้แล้ว หมายถึงขั้นตอนที่ "หย่อนก้น" แบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้แล้ว ก็คือการที่เราอยู่ใน "ท่าเตรียมพร้อม" เรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะเริ่มบริหารจริงกันแล้ว

เริ่มบริหารจริง

( ข้างล่างนี้ )
     ( ภาพบน ) ภาพทั้งสองชุดข้างบนนี้ คือภาพใน ตารางสีเหลือง และภาพใน ตารางสีมชมพู  เป็นการทำท่าเดียวกัน ในจังหวะเดียวกันนะครับ เพียงแต่ภาพใน ตารางสีเหลือง เป็นการมองจากด้านข้าง  /  ส่วนภาพใน ตารางสีมชมพู เป็นการมองจากด้านหลัง  /  มาดูคำอธิบายกันครับ ข้างล่างนี้ ...   

* * * จาก จังหวะที่ 1 ไป จังหวะที่ 2 นั้น ให้ออกแรงไปที่ "กล้ามปีก" ให้มากที่สุด

       "อย่า" ออกแรงไปที่กล้ามต้นขานะครับ  หมายถึงว่า "อย่า" ออกแรงไปที่กล้ามต้นขา ในการเหยียดขา จากการย่อขา ( ใน จังหวะที่ 1 ) ไปสู่การเหยียดขาตึง ( ใน จังหวะที่ 2 ) นะครับ  - อย่าทำครับ 

       ในการเคลื่อนที่จาก จังหวะที่ 1 ไป จังหวะที่ 2 นั้น ให้ทำความรู้สึกว่า "ไม่มีขา" เลยนะครับ คือให้ออกแรงไปที่ "กล้ามปีก" เพียงอย่างเดียว   

       จาก จังหวะที่ 1 ไป จังหวะที่ 2 นั้น ให้ "หายใจออก" ครับ 

       เมื่อขึ้นไปสูงสุดใน จังหวะที่ 2  แล้ว ให้นับว่า "1" ( ซึ่งหมายถึง Rep ที่ 1 ) 


* * * เท้าทั้งสองข้างต้อง "เหยียบอยู่บนที่เหยียบตลอดเวลา" ทั้งตอนที่อยู่ใน จังหวะที่ 1 และตอนที่อยู่ใน จังหวะที่ 2 เลยนะครับ  /  คือการบริหารท่านี้ เขามีไว้สำหรับคนที่ยังมี "กล้ามปีก" ไม่แข็งแรงพอที่จะดึงข้อแบบเท้าลอยเหนือพื้นได้น่ะครับ

       แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งในอนาคต คุณมี "กล้ามปีก" ที่แข็งแรงแล้ว ก็ให้คุณเปลี่ยนไปบริหารด้วยท่าดึงข้อ แบบที่เท้าลอยเหนือพื้น ในลิงก์นี้แทนนะครัน คือ  http://www.tuvayanon.net/C-ex6-001001A-570628-1727.html 

       คือ ณ.ปัจจุบันนี้ "กล้ามปีก" คุณยังไม่แข็งแรง คุณยังดึงข้อแบบเท้าลอยเหนือพื้นไม่ได้ ก็เลยต้องบริหารท่านี้ไปก่อน ซึ่งก็คือการที่เท้าทั้งสองข้างของคุณ จะต้อง "เหยียบอยู่บนที่เหยียบตลอดเวลา" ครับ


* * * เมื่อเคลื่อนตัวจาก จังหวะที่ 2 กลับมาสู่ จังหวะที่ 1 นั้น ให้ "หายใจเข้า"  /  คือเมื่อ "หย่อนก้นลง" ก็ "หายใจเข้า" ครับ


* * * ทำซ้ำ คือเคลื่อนตัวจาก จังหวะที่ 1 ไป จังหวะที่ 2 พร้อมกับเริ่ม "หายใจออก"   /   และเมื่ออยู่จุดสูงสุดใน จังหวะที่ 2 อีกครั้งแล้ว ก็ให้นับว่า "2" ( ซึ่งหมายถึง Rep ที่ 2 ) 


* * * ให้ทำซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง จบเซท  /  คำว่า จบเซท หมายถึงการที่คุณทำครบตามจำนวน Reps ที่คุณกำหนดไว้ในเซทนี้แล้ว เช่น คุณกำหนดไว้ว่าในเซทนี้จะทำให้ได้ 8 Reps

       
แล้วพอคุณนับใน จังหวะที่ 2 ได้ว่า "8" เมื่อไร นั่นก็คือการที่คุณทำ จบเซท แล้วนั่นเอง ( คือคุณทำครบ 8 Reps ตามที่กำหนดไว้แล้ว )

ภาพบน ) สมมติว่าบริหาร จบเซท แล้ว


ภาพบน ) เตรียมตัวลงจากอุปกรณ์ 


ภาพบน ) ก้าวขาลงจากอุปกรณ์ทีละข้าง


ภาพบน ) ลงจากอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว 


ภาพบน ออกไปจากพื้นที่

     ( ภาพบน ) จากนั้นก็ให้คุณ พักเซทเป็นเวลา 2 นาที แล้วถึงกลับมาบริหารในเซทต่อไปครับ


- END -

Monday, June 22, 2020

Flex Lewis's Back Extension


Flex Lewis's Back Extension

( หน้าเวบนี้ กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงครับ )