Monday, June 29, 2020

Lat Stretch No.6


ท่ายืดกล้ามปีกท่าที่ 6

ภาพบน ) สถานี ที่มีที่ดึงข้อ และมีที่ดันข้อ อยู่ในเครื่องเดียวกัน  

* * * จะยืดกล้ามปีกท่านี้ได้ ต้องมีอุปกรณ์เหมือนในภาพข้างบนนี้ก่อนนะครับ * * *

      ผมจะแสดงลำดับขั้นตอนให้ดูโดยละเอียดเลยนะครับ ให้ดูตามลำดับภาพข้างล่างนี้ครับ

ภาพบน ) ยืนหน้าอุปกรณ์ 


ภาพบน ) เหยียบตรง "ที่เหยียบ" เพื่อก้าวขึ้นอุปกรณ์

ภาพบน ) ยืนบนอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว     ( ภาพบน ) ใช้มือจับที่ "ที่จับ" ของอุปกรณ์ ตาม ภาพที่ 1 

       แต่การจับนี้ ขอให้เพื่อนสมาชิกดูใน ภาพที่ 2  ประกอบด้วยนะครับ ซึ่งใน ภาพที่ 2 นี้ ขออธิบายดังนี้นะครับว่า

* * * ให้ลาก "เส้นสมมติ" เป็นแนวดิ่ง ไปที่ บริเวณที่ใช้มือจับ "ที่จับ" นะครับ  /  ซึ่ง "เส้นสมมติ"  ในที่นี้ ก็คือ เส้นประสีม่วง ที่ผมทำไว้ใน ภาพที่ 2 นะครับ


* * * จากนั้น ให้เอนตัวไปทางด้านหลังเล็กน้อย ตามแนวของ เส้นลูกศรสองหัว สีม่วง ที่เห็นใน ภาพที่ 2 นะครับ


       สาเหตุที่เราทำอย่างนี้ ( คือเอนตัวไปทางด้านหลังเล็กน้อย ) ก็เพราะว่า เมื่อเราจะ "หย่อนก้น" ( ซึ่งจะทำในขั้นตอนถัดไป ข้างล่างนี้ ) จะได้ทำให้ "กล้ามปีก" มัน "ตึง" ครับ  /  ตอนนี้ เพื่อนสมาชิกอาจจะยังไม่เข้าใจว่าผมพูดถึงอะไร  เอาเป็นว่า ณ.ตอนนี้ ให้ทำตามที่ผมพูดไปก่อนนะครับ คือให้เอนตัวไปด้านหลังเล็กน้อย ตามภาพข้างบนนี้  


       ( ภาพบน ) ให้ "หย่อนก้น" ลงมา ตามที่เห็นใน ภาพที่ 1 จนแขนทั้งสองข้างเหนียดตึง

       ขอให้เพื่อนสมาชิกดู ภาพที่ 2 ประกอบไปด้วยนะครับ  /  คือว่า ในการที่เรา "หย่อนก้น" จนแขนทั้งสองข้างเหยียดตึงในครั้งนี้นั้น  เพื่อนสมาชิกจะรู้สึก "ตึง" ที่กล้ามปีกทั้ง 2 ข้าง ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ทั้ง 2 อัน ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้

       ซึ่งนี่แหละครับ คือเหตุผลที่ผมบอกให้เพื่อนสมาชิก เอนตัวไปทางด้านหลัง ตามที่ผมพูดเอาไว้ ในขั้นตอนก่อนหน้านี้

       ให้ค้างเอาไว้ในท่าข้างบนนี้ประมาณ 30 วินาที ครับ เพื่อเป็นการเหยียดกล้ามปีก


      ( ภาพบน ) ตอนนี้ สมมติว่าเราเหยีดกล้ามปีกเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือเหยียดครบ 30 วินาที แล้ว  ก็ให้ดึงตัวขึ้นมาเหมือนในภาพข้างบนนี้ เพื่อจะได้เตรียมตัวลงจากอปุกรณ์ครับ 

ภาพบน ) เตรียมตัวลงจากอุปกรณ์ 


ภาพบน ) ก้าวขาลงจากอุปกรณ์ทีละข้าง


ภาพบน ) ลงจากอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว


ภาพบน ออกไปจากอุปกรณ์


- END -