Sunday, March 28, 2021

Clean and Jerk

 

Clean and Jerk

      ท่า Clean and Jerk ประกอบด้วยท่าหลัก 2 ท่าด้วยกัน คือ

       1.ท่า Clean - คือการบกบาร์เบลล์ขึ้นจากพื้น แล้วเอาบาร์เบลล์นั้นไปอยู่ที่ระดับของหัวไหล่ "แต่" จะไม่มีการค้างจังหวะด้วยการวางบาร์เบลล์ไว้ที่กระดูกไหปลาร้าแต่อย่างใด  คือนักกีฬา จะต้องทำท่าต่อไปโดยทันทีคือ .... ( อันดับ 2 ) 


       2.ท่า Jerk - นักกีฬาจะยกบาร์เบลล์ขึ้นไปเหนือศีรษะทันที โดยยกบาร์เบลล์ขึ้นไปจนสุดแขน และเมื่อสิ้นสุดการทำท่านี้แล้ว นักกีฬาจะต้องยืนนิ่ง โดยแขนทั้งสองข้าง ชูบาร์เบลล์อยู่เหนือศีรษะ แขนเหยียดจนสุด ส่วนเท้าทั้งสองข้าง ก็จะต้องอยู่ในแนวเส้นตรง ( ระนาบในแนวดิ่ง ) กับลำตัว และบาร์เบลล์ 


       ท่า Clean and Jerk จะใช้ในการแข่งขัน Weightlifting โดยทำร่วมกับท่า Snatch  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
   
1.ท่า Clean ( อธิบายเพิ่มเติม )

ข้างล่างนี้ )

      นักกีฬาจะย่อตัวลงจับบาร์เบลล์ โดยทำมือเหมือนขอเกี่ยว มือทั้งสองข้างจับบาร์เบลล์ที่ด้านนอกของขา

       ยกบาร์เบลล์มาตรงที่บริเวณหัวเข่า จากนั้นให้ยกบาร์เบลล์ขึ้นอย่างแรงและเร็ว ( ระเบิดจังหวะ ) โดยยกบาร์เบลล์มาวางอยู่ที่บริเวณหน้าคอ และหัวไหล่  /  และย่อขาลงเพื่อเป็นการทำจังหวะให้รองรับการวางบาร์เบลล์ที่หน้าคอ และหัวไหล่ 

       เพื่อจะทำท่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ นักกีฬาจะต้องเหยียดขาทั้งสองข้างขึ้นให้ตรง ( ซึ่งตอนแรก นักกีฬาย่อขาลง เพื่อทำจังหวะให้รองรับการวางเบาร์เบลล์ที่หัวไหล่ ) "พร้อม" กับการดันบาร์ขึ้นจากหัวไหล่เล็กน้อย โดยมีจุดประสงค์ ( ในการดันบาร์ขึ้นจากหัวไหล่เล็กน้อย ) นั้น ก็เพื่อจะทำให้ "ร่างกายท่อนบน" อยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้น  

       ในขณะที่ "ร่างกายท่อนบน" กำลังจะอยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นนั้น นักกีฬามักจะขยับมือทั้งสองข้าง ( จากที่จับในตำแหน่งเดิม ) ให้กว้างออกไปเล็กน้อย  และขยับเท่าทั้งสองข้างให้แคบเข้ามาเล็กน้อย เพื่อเป็นการทรงตัว โดยทั้งหมดที่ทำมานี้ ก็คือการทำตัวให้พร้อมที่จะเข้าสู่
จังหวะ Jerk ในลำดับต่อไป ( ข้างล่างนี้ ... ) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2.ท่า Jerk ( อธิบายเพิ่มเติม )

ข้างล่างนี้ )

      การทำท่า Jerk จะเริ่มจากตำแหน่งสุดท้ายของท่า Clean  ซึ่งจังหวะสุดท้าย ( ของท่า Clean ) นั้น ก็คือการวางบาร์ไว้ที่หน้าคอและหัวไหล่ของนักกีฬา 

       นักกีฬาจะย่อตัวลงประมาณ 2 - 3 นิ้วด้วยการงอเข่า โดยหลังจะตั้งฉากกับพื้น

       จากนั้นให้ดันบาร์เบลล์ออกจากหัวไหล่อย่างรวดเร็ว พร้อมกับการเหยียดหัวเข่าให้ตรง ( ทั้งหมดนี้ ทำในจังหวะเดียวกัน )

       ดันบาร์เบลล์ขึ้นไปเหนือศีรษะ จนกระทั้งเหยียดแขนทั้งสองข้างจนสุด 

       เมื่อทำท่านี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว แขนจะเหนียดสุด ส่วนเท้าทั้งสองข้าง ก็จะต้องอยู่ในแนวเส้นตรง ( ระนาบในแนวดิ่ง ) กับลำตัว และบาร์เบลล์    

ภาพบน ) สถิติโลกของนักกีฬาชาย


ภาพบน ) สถิติโลกของนักกีฬาหญิง

      ข้อมูล สถิติโลกของนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิง 2 อันข้างบนนี้ คือสถิติโลกอย่างเป็นทางการสำหรับการทำ Clean and Jerk ในประเภทชาย 109 กก. ขึ้นไป โดยน้ำหนักสูงสุดที่เคยยกได้ในท่านี้คือ 266 กิโลกรัม ( 586 ปอนด์ ) ในปี พ.ศ.2531 ( ค.ศ.1988 ) โดย Leonid Taranenko แห่งสหภาพโซเวียต

       แต่ต่อมาภายหลัง สถิตินี้ไม่ถือว่าเป็นสถิติโลกอีกต่อไป เพราะสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติได้ปรับโครงสร้างของคลาสน้ำหนักในปี พ.ศ.2536 ( ค.ศ.1993 ) , พ.ศ.2541 ( ค.ศ.1998 ) , พ.ศ.2561 ( ค.ศ.2018 )

- END -