Sunday, April 19, 2020

Adjustable back pad bench with rack and leg extension / leg curl attachment


Adjustable back pad bench with rack and leg extension  /  leg curl attachment

เตียงยกน้ำหนักปรับหัวได้ และมีที่เล่นขา


ภาพบน ) เตียงยกน้ำหนักปรับหัวได้ และมีที่บริหารขา

      ( ภาพบน ) อุปกรณ์นี้ คือเตียงที่มีไว้สำหรับการยกน้ำหนัก มีโครงสร้างเป็นเหล็ก  ส่วนบริเวณ ที่รองรับ ศีรษะ ,หลัง และก้น ของผู้บริหาร จะมีฟองน้ำขึงไว้เป็นตัวเบาะ แล้วมีหนังเทียมหุ้มอีกชั้นหนึ่ง

       ส่วนของเบาะที่เป็น "ที่รองรับ ศีรษะ ,หลัง และก้น ของผู้บริหาร" จะแยกเป็นสองส่วน ,ส่วนล่างของเบาะ คือส่วนที่มีไว้สำหรับรองรับ ก้น ของผุ้บริหาร  /  ส่วนบนของเบาะ คือส่วนที่มีไว้สำหรับรองรับ ศีรษะ และหลัง ของผู้บริหาร

       ในส่วนบนของเบาะ ที่มีไว้สำหรับรองรับ ศีรษะ และหลัง ของผู้บริหาร นั้น  สามารถปรับระดับได้หลายระดับ คือ ระดับที่ขนานกับพื้น ,ระดับที่ทำมุน 30 องศากับพื้น ,ระดับที่ทำมุม 45 องศากับพื้น  หรืออาจจะปรับระดับองศาได้หลายรูปแบบมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับ รุ่นที่ผลิต ของบริษัทผู้ผลิตแต่ละยี่ห้อ 

       ที่บริเวณที่ใกล้กับเบาะ ที่ทำไว้สำหรับรองรับ ก้น ของผู้บริหารนั้น จะมีโครงสร้างแท่งเหล็กยื่นออกไปสองทิศ  /  ทิศแรก คือโครงสร้างแท่งเหล็ก ที่ยื่นออกไป แบบ "ขนาน" กับพื้น  /  และทิศที่สองคือ โครงสร้างแท่งเหล็ก ที่ยื่นออกไป แบบ "ชี้ลง" พื้น  /  นอกจากนี้ ก็ยังมีโครงสร้างแท่งเหล็กอีกส่วนหนึ่ง ที่ถูกสร้างให้ยื่นออกมาจากโครงสร้างแท่งเหล็กที่ "ชี้ลง" พื้นด้วย

       โครงสร้างแท่งเหล็กที่ชี้ไปทั้งสองทิศ ที่กล่าวมานี้ มีไว้สำหรับการบริหารหน้าขา และการบริหารหลังขา

       โดยโครงสร้างแท่งเหล็ก อันที่ยื่นออกไป แบบ "ขนาน" กับพื้น มีไว้สำหรับบริหารหลังขา  /  โดยจะมีโครงสร้างเหล็กที่ด้านท้ายของแท่งเหล็กนั้น ยื่นออกไปทางด้านข้าง แล้วมี "นวมฟองน้า" ส่วมอยู่

       เวลาที่ผู้บริหารจะบริหารหลังขา ก็ทำได้โดยการ "นอนคว่ำหน้า" ลงบนเบาะ จากนั้น ก็ใช้พื้นที่เหนือส้นเท้าทั้งสองข้าง สอดเข้าไปที่ใต้ "นวมฟองน้ำ" ดังกล่าว  แล้วใช้แรงจากกล้ามต้นขาด้านหบัง ในการงัดแท่งเหล็กดังกล่าวเข้าหา "ก้น" ของผู้บริหารเอง ในขณะที่ผู้บริหารกำลังนอนคว่ำหน้าอยู่  /  ท่านี้ มีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า Lying Leg Curl  

       ส่วนโครงสร้างแท่งเหล็ก อันที่ยื่นออกไป แบบ "ชี้ลง" พื้น มีไว้สำหรับบริหารหน้าขา  /  โดยจะมีโครงสร้างเหล็กที่ด้านท้ายของแท่งเหล็กนั้น ยื่นออกไปทางด้านข้าง แล้วมี "นวมฟองน้า" ส่วมอยู่เช่นกัน

       เวลาที่ผู้บริหารจะบริหารหน้าขา ก็ทำได้โดยการ นั่งบนเบาะในส่วนที่ทำเอาไว้สำหรับรองรับ ก้น ของผู้บริหาร  จากนั้น ก็เอาเท้าทั้งสองข้าง สอดเข้าไปที่ใต้ "นวมฟองน้ำ" ดังกล่าว  แล้วใช้แรงจากกล้ามต้นขาด้านหน้า ในการยกแท่งเหล็ดดังกล่าว จากที่ "ชี้ลง" พื้น ให้กลายเป็น "ขนาน" กับพื้น  /  ท่านี้ มีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า Leg Extension

       ในส่วนของโครงสร้างแท่งเหล็กอีกอันหนึ่ง ที่ถูกสร้างให้ยื่นออกมาจากโครงสร้างแท่งเหล็กที่ "ชี้ลง" พื้น นั้น มีเอาไว้สำหรับใส่แผ่นบาร์เบลล์ เพื่อเพิ่มความหนัก หรือเพิ่มความยากให้กับผู้บริหาร

       ที่บริเวณส่วนหัวของอุปกรณ์ จะมีโครงสร้างเป็นเหล็กสองอันที่ถูกสร้างขึ้นมาให้ "ตั้งฉาก" กับพื้น และถูกเชื่อมต่อเอาไว้กับตัวเตียง  /  มีระยะห่างระหว่างแท่งเหล็กทั้งสองอันนี้ ประมาณ 60 เซนติเมตรขึ้นไป  /  เราเรียกโครงสร้างเหล็กทั้งสองอันนี้ว่า Rack หรือ ที่สำหรับวางบาร์เบลล์  

       การที่ Rack หรือ ที่สำหรับวางบาร์เบลล์ มีลักษณะตั้งฉากกับพื้น จะทำให้เหล็กทั้งสองอัน สามารถรองรับน้ำหนักบาร์เบลล์ได้มาก โดยที่จะไม่ทำให้เหล็กทั้งสองงอ หรือเสียหายได้  เหตุผลก็เพราะแรงกด ซึ่งหมายถึงน้ำหนักของบาร์เบลล์ที่กดลงมา จะวิ่งลงสู่พื้นโดยตรง 
 ด้วยความที่ Rack ตั้งฉากกับพื้นนั่นเอง


ภาพบน ) ขนาดของอุปกรณ์

ขนาดของอุปกรณ์

* * * ก. - ความสูงของ Rack หรือช้นวางบาร์เบลล์ คือ 100 ซม.

* * * ข. - ระยะห่างของ Rack ทั้ง 2 อัน คือ 60 ซม.

* * * ค. - ความสูงของเตียง ( จากพื้น ) คือ 54 ซม.

* * * ง. - ความ "กว้าง" ของเบาะ คือ 23 ซม.

* * * จ. - ความ "ยาว" ของเบาะส่วนบน ซึ่งก็คือเบาะ ส่วนที่มีไว้สำหรับรองรับ ศีรษะ และหลัง ของผู้บริหาร คือ 71 ซม.

* * * ฉ. - ความ "ยาว" ของเบาะส่วนล่าง ซึ่งก็คือเบาะ ส่วนที่มีไว้สำหรับรองรับ ก้น ของผุ้บริหาร คือ 30 ซม.  

* * * ช. - ความยาวของโครงสร้างแท่งเหล็ก อันที่ยื่นออกไป แบบ "ขนาน" กับพื้น คือ 36 ซม.

* * * ซ. - ความยาวของโครงสร้างแท่งเหล็ก อันที่ยื่นออกไป แบบ "ชี้ลง" พื้น คือ 32 ซม.

* * * ฌ. - ความยาวของโครงสร้างแท่งเหล็ก ที่ถูกสร้างให้ยื่นออกมาจากโครงสร้างแท่งเหล็กที่ "ชี้ลง" พื้น คือ 24 ซม.


อุปกรณ์นี้ ใช้บริหารท่าอะไรได้บ้าง?

* * * กลุ่มของกล้ามหน้าแขน ( ไบเซบ )

       - Incline Bench One - Arm Preacher Curl


* * * กลุ่มของกล้ามหน้าอก

       - Flat bench presses - ต้องปรับเบาะส่วนบน ให้ขนานกับพื้นก่อน ถึงจะบริหารท่านี้ได้

       - Incline Presses - สามารถปรับองศาของเบาะได้หลายระดับ แล้วบริหารในท่านี้


* * * กลุ่มของกล้ามต้นขาด้านหน้า

       Leg Extension


* * * กลุ่มของกล้ามต้นขาด้านหลัง

       Lying Leg Curl - ใช้บริหาร "ขาพร้อมกันทั้ง 2 ข้าง"

       Standing Single Leg Curl with Home Gym Weight Bench Press -  ใช้บริหารด้วย "ขาทีละข้าง"


- END -