Sunday, April 12, 2020

Chopped BaconChopped Bacon - 
เบคอนแบบหั่นแล้ว

      เบคอน ( bacon ) หรือ เนื้อรมควัน เป็นเนื้อสัตว์ ( โดยมากมักใช้เนื้อหมู ) ที่นำมาหมักเค็มด้วยเกลือเป็นจำนวนมาก

       จากนั้นนำมาตากแห้งเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนๆ ในอากาศที่เย็นแห้ง

       บางแห่งอาจนำเบคอนมาต้ม หรือรมควันด้วย. โดยมากแล้ว, เบคอนชนิดแห้งสดมักมีการนำไปทำให้สุกก่อนที่จะรับประทาน

       อนึ่ง เบคอนแบบต้มอาจนำมาทานได้เลย, แต่บางท้องที่ก็อาจนำมาปรุงรสอีกก่อนรับประทาน


- END -