Sunday, April 12, 2020

Chipotle Sauce


Chipotle Sauce

      ชิโปตเล ( chipotle ) คือพริกฆาลาเปญโญสุกที่ผ่านการรมควันและอบจนแห้ง ใช้สำหรับปรุงรสอาหาร โดยเป็นพริกที่ใช้เป็นหลักในอาหารเม็กซิโกและอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากตำรับอาหารเม็กซิโกอย่างเท็กซ์-เม็กซ์หรืออาหารทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐ ชิโปตเลมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น ชิโปตเลสเอนอาโดโบ ( ชิโปตเลตุ๋นในซอสอาโดโบ ) เป็นต้น

     ชื่อ ชิโปตเล แผลงมาจากคำภาษานาวัตล์ว่า ชีลโปก-ตลี ( chīlpoctli ) แปลว่า "พริกรมควัน"ชิโปตเลมีระดับความเผ็ดร้อนใกล้เคียงกับพริกแอ็สเปอแล็ต, ฆาลาเปญโญ, พริกกัวฆิโย, พริกหยวกฮังการี, พริกแอนะไฮม์ และซอสตาบัสโก

- END -