Thursday, April 9, 2020

Eduardo Correa


Eduardo  Correa


ชื่อจริง : Eduardo Correa

เกิดวันที่ : 20 มิถุนายน 2524 / 20 June 1981  

สถานที่เกิด :  ประเทศบราซิล เมือง Floriannopolis 

ที่อยู่ปัจจุบัน :  ประเทศบราซิล เมือง Floriannopolis 

ความสูง : 167.5 ซม. ( 5 ฟุต 7 นิ้ว )

น้ำหนัก : ช่วงประกวด หนัก 91.6 กก. / ช่วงนอกฤดูแข่งขัน หนัก 107.95 กก.

ได้เทิร์นโปร : ประกวดในรายการ 2009 IFBB Pittsburgh Pro 202   ( ขณะที่อายุ 28 ปี )


- END -