Monday, April 13, 2020

Fructose


Fructose - ฟรักโทส

      ฟรุกโทส ( อังกฤษ: fructose หรือชื่ออื่นเช่น fruit sugar,[1] levulose,[2] D-fructofuranose, D-fructose, D-arabino-hexulose ) เป็นน้ำตาลพื้นฐานจำพวกโมโนแซ็กคาไรด์ พบในอาหารมากมายและเป็นหนึ่งในสามของน้ำตาลในเลือดที่มีความสำคัญมากที่สุด  ( อีกสองชนิดที่เหลือคือ กลูโคส และ กาแล็กโทส )

       ฟรักโทสมีมากใน น้ำผึ้งและผลไม้ต่าง ๆ เช่น เบอร์รี เมลอน ฯลฯ ซึ่งโดยปกติจะอยู่ร่วมกับ ซูโครสและกลูโคส

       ฟรักโทสได้มาจากการย่อยสลายซูโครส ซึ่งเป็นไดแซ็กคาไรด์ที่ประกอบด้วยกลูโคสและฟรักโทส การย่อยสลายจะเร่งโดยเอนไซม์ในระหว่างการย่อยอาหาร

       บางครั้งฟรักโทสถูกแนะนำให้เป็นน้ำตาลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ( diabetes mellitus ) ซึ่งมีภาวะเลือดมีน้ำตาลน้อย ( hypoglycemia ) เพราะมันมีค่า GI 32 ( Glycemic Index ) ต่ำ เมื่อเทียบกับน้ำตาลจากอ้อย ( ซูโครส ) แต่อย่างไรก็ตาม ข้อดีของมันก็เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น เพราะว่าฟรักโทสมีผลข้างเคียงต่อลิพิดในพลาสมา ( plasma lipids )

       การที่ฟรักโทสมีค่า GI ต่ำ เพราะว่าลักษณะเฉพาะและเมแทบอลิกพาทเวย์ของฟรักโทสยาว ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอสฟอริเลชัน ( phosphorylation ) และกระบวนการของเอนไซม์หลายขั้นตอนในตับ

โครงสร้าง

       ฟรักโทสเป็นลีโวโรเททอรีโมโนแซ็กคาไรด์ ซึ่งมีสูตรเอมไพริกัลเดียวกับ กลูโคส ( C6H12O6 ) แต่ด้วยโครงสร้างที่ต่างกัน ถึงแม้ว่าฟรักโทสเป็นเฮกโซส ( 6 คาร์บินซูการ์ ) โดยทั่วไปมันคงอยู่เป็น 5-เมมเบอร์เฮมิคีตัลริง ฟูแรโนส ( 5-member hemiketal ring ( a furanose ) ) หมู่ฟังก์ชัน-OH แรกชี้ไปทางตรงกันข้ามจาก -OH หมู่ที่ 2 และ3 


        D-ฟรักโทส มีการจัดเรียงตัวเดียวกันที่เพนูลติเมตคาร์บอนของมันเป็น D-กลีเซอรัลดีไฮด์ ( glyceraldehyde )

       ฟรักโทสมีความหวานมากกว่ากลูโคสเนื่องจากโครงสร้างแบบสเตอริโอเมอริซึมของมัน


- END -