Wednesday, April 1, 2020

Grip - thumb up


Grip - thumb up

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) การจับแบบ Thumb Up นั้น คือการจับที่นิ้วโป้งไม่กำรอบบาร์ แต่ให้นิ้วโป้งนั้น มาวางอยู่ฝั่งเดียวกับนิ้วที่เหลือทั้ง 4 นิ้ว  เหมือนที่เพื่อนสมาชิกเห็นในภาพข้างบนนี้ 

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน ) ข้างบนนี้คือการจับแบบธรรมดา ( Normal Grip ) คือเอานิ้วโป้งไปกำตัวบาร์ไว้ / หมายถึงว่านิ้วโป้งอยู่คนละฝั่งกับนิ้วที่เหลือทั้ง 4 นิ้ว

- END