Wednesday, April 15, 2020

Linoleic Acid


Linoleic Acid

แหล่งที่พบ

       กรดลิโนเลอิกพบมากในน้ำมันพืช เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันงา ( sesame ) น้ำมันถั่วลิสง น้ำมันข้าวโพด น้ำมันเมล็ดฝ้าย น้ำมันเมล็ดทานตะวัน น้ำมันเมล็ดคำฝอย ( safflower oil ) evening primrose oil  น้ำมันอัลมอนด์ ( almond oil ) และน้ำมันปลา ( fish oil )


ประโยชน์ต่อสุขภาพ

       ทางด้านคุณค่าทางโภชนาการ กรดลิโนเลอิก เป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย ( essential fatty acid ) เพราะร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง ต้องได้รับจากการบริโภคอาหารเท่านั้น

       โครงสร้างเป็นกรดไขมันกลุ่มโอเมกา-6 ( omega-6 fatty acid ) เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วร่างกายสามารถเปลี่ยนกรดชนิดนี้เป็นกรดไอโคซาเพนตะอีโนอิก ( Eicosapentaenoic , EPA ) ซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต พัฒนาการและการทำงานของสมอง และการสืบพันธุ์

       ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญกรดไขมันอิ่มตัวได้ดีขึ้น ช่วยให้เซลล์ได้รับสารอาหารได้มากขึ้นโดยเป็นตัวป้อนสารอาหารให้แก่เซลล์

       รักษาสมดุลของระบบการแข็งตัวของเลือด

       เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ผนังหลอดเลือดและเยื่อหุ้มเซลล์

       รวมตัวกับคอเลสเตอรอล ( cholesterol )  เพื่อขนส่งไปในกระแสเลือด มีผลทำให้ระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ ( triglyceride ) ในเลือดลดลง ช่วยลดการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ


- END -