Thursday, April 2, 2020

Massage Bicep For One Arm


นวดกล้ามไบเซบข้างเดียวระหว่างพักเซท

      เทคนิคนี้ ให้ใช้เฉพาะกับท่าที่บริหารไบเซบ แบบ "ทีละสองข้างพร้อมกัน" เท่านั้น (อธิบาย - คือหมายความว่า ตามปกติ ท่าบริหารไบเซบนั้น จะมีสองรูปแบบคือ

       1.บริหารด้วยแขนซ้ายให้ครบจำนวนครั้งทั้งหมดก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนไปบริหารด้วยแขนขวา เช่นท่า Concentration curl 
       2.บริหารด้วยแขนทั้งสองข้างพร้อมกัน เช่น ท่า Standing barbell curl  หรือ ท่า Standing alternate dumbbells curls 
       โดยในความหมายที่ผมเขียนไว้ข้างบนว่า "ทีละสองข้างพร้อมกัน" นั้น ก็หมายถึงท่าในข้อ 2.นั่นเองครับ )

       เมื่อบริหารด้วยท่า Standing barbell curl เสร็จในแต่ละเซทแล้ว ระหว่าง "พักเซท" ก็ให้ทำดังนี้

      คือให้นวดกล้ามไบเซบ เฉพาะแขนข้างที่เรารู้สึกว่า "เล็กกว่า"  ยกตัวอย่างเช่น เราเป็นคนถนัดขวา ก็เลยทำให้กล้ามไบเซบข้างขวาใหญ่กว่าข้างซ้าย ดังนั้น เมื่อเล่นท่าบริหารกล้ามไบเซบแบบสองข้างพร้อมกันเสร็จในแต่ละเซทแล้ว  ในระหว่างพักเซทนั้น ก็ให้นวดที่บริเวณไบเซบของแขนข้างซ้ายข้างเดียว (ไม่ต้องนวดข้างขวา)

       ไม่ต้องบีบแรงเหมือนในวีดีโอข้างบนหรอกนะครับ คือเอาแค่บีบนวดเบาๆ ให้กระตุ้นเลือดให้วิ่งมาที่ไบเซบของแขนข้างซ้าย (คือข้างที่เล็กกว่า) ก็พอ ไม่ต้องนวดแบบเอาเป็นเอาตายแต่อย่างใด

       เทคนิคนี้ เป็นเทคนิคที่นักเพาะกายรุ่นโบราณเขาทำกันครับ และก็ใช้ได้ผลดี ทำให้กล้ามไบเซบข้างซ้าย (คือข้างที่เล็กกว่า) โตทันกล้ามไบเซบข้างขวา (คือข้างที่ใหญ่กว่า) ได้ครับ


- END -