Friday, April 10, 2020

Mohamed Makkawy


Mohamed   Makkawy


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ชื่อภาษาต่างประเทศ : Mohamed Makkawy   อีกชื่อหนึ่ง คือ : Mohamed El Makkawy

ชื่อภาษาไทย : โมฮัมเหม็ด แมคคาวี 

นามแฝง หรือ ฉายา : The Magic Egyptian

วันเดือนปีที่เกิด : 29 สิงหาคม พ.ศ.2496  /  August 29th, 1953

สถานที่เกิด : Panta, Egypt

ที่อยู่ปัจจุบัน : Toronto, Canada


ความสูง : 164 เซนติเมตร  /  5 ฟุต 4 นิ้ว

น้ำหนัก : 72 กก. ( 158 ปอนด์ )ข้อมูลที่น่าสนใจ : 

       Makkawy เป็นนักกล้ามร่างเล็ก แต่มีมัดกล้ามที่สมดุลและสมส่วนสวยงาม

       เขาเริ่มยกน้ำหนักเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ร่างกายเมื่ออายุ 14 ปี ต่อมาเขาเข้าแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก อย่าไรก็ตามเขาได้รับแรงบันดาลใจจากรูปร่างที่สง่างามของ Arnold Schwarzenegger และตัดสินใจเข้าสู่กีฬาเพาะกาย เขาเข้าประกวดเพาะกายครั้งแรกโดยชนะในรายการ 1969 Mr. Egypt ต่อมาเขาได้รับตำแหน่ง Mr. Mediterranean ถึง 3 สมัย

       รายการประกวดที่สำคัญได้แก่ ชนะรายการ 1976 short class, Mr. Universe และ รองแชมป์ Mr.Olympia 2 สมัย


ได้ใบรับรองเป็นนักเพาะกายอาชีพ : จากการประกวดในรายการ 1977 lightweight class, Mr. Universe ( ขณะที่อายุ 24 ปี )


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รายการประกวดที่ผ่านมา :

พ.ศ.2515 ( ค.ศ.1972 )
       IFBB Mediterranean Championship – 3rd

พ.ศ.2517 ( ค.ศ.1974 )
       IFBB Mediterranean Championship – 2nd

พ.ศ.2518 ( ค.ศ.1975 )
       IFBB Mr. International – 1st

พ.ศ.2519 ( ค.ศ.1976 )
       IFBB Mr. Universe, Short Class – 1st

พ.ศ.2520 ( ค.ศ.1977 )
       IFBB Mr. International – 1st
       IFBB Mr. Universe, Lightweight – 2nd 

พ.ศ.2521 ( ค.ศ.1978 )
       IFBB Mr. Olympia – 6th
       IFBB Pro World – 7th
       IFBB USA Vs. The World – 4th

พ.ศ.2522 ( ค.ศ.1979 )
       IFBB Canada Diamond Pro Cup – 8th
       IFBB Grand Prix Pennsylvania – NP
       IFBB Grand Prix Vancouver – NP

พ.ศ.2523 ( ค.ศ.1980 )
       IFBB Night Of The Champions – 8th
       IFBB Canada Pro – 9th
       IFBB World Pro – 5th

พ.ศ.2524 ( ค.ศ.1981 )
       IFBB Grand Prix Canada – 10th
       IFBB Grand Prix England – 8th
       IFBB Grand Prix Belgium – 10th
       IFBB Grand Prix Wales – 8th

พ.ศ.2525 ( ค.ศ.1982 )
       IFBB Mr. Olympia – 7th
       IFBB Night Of The Champions – 4th
       IFBB World Pro – 4th
       IFBB Grand Prix Belgium – 1st
       IFBB Grand Prix Sweden – 1st

พ.ศ.2526 ( ค.ศ.1983 )
       IFBB Grand Prix Las Vegas – 8th
       IFBB Grand Prix England – 1st
       IFBB Grand Prix World – 1st
       IFBB Grand Prix Sweden – 1st
       IFBB Grand Prix Switzerland – 1st
       IFBB Mr. Olympia – 2nd
       IFBB World Pro – 1st

พ.ศ.2527 ( ค.ศ.1984 )
       IFBB Mr. Olympia – 2nd

พ.ศ.2528(ค.ศ.1985)  
       
IFBB Mr. Olympia – 4th 

พ.ศ.2540 ( ค.ศ.1997 )
       IFBB Night Of The Champions – 16th
       IFBB Canada Pro – 19th
       IFBB Toronto Pro – 19th

พ.ศ.2542 ( ค.ศ.1999 )
       IFBB Night Of The Champions – 19th

- END -