Friday, April 3, 2020

Pump


Pump

      ในตำราภาษาอังกฤษ เรามักจะเจอคำว่า Pump อยู่บ่อยๆ ( Webmaster - ถ้าเป็นภาษาไทย เราก็จะไม่ค่อยเจอนะครับ  แต่สำหรับผม ที่เป็นคนแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยนั้น จะเจอบ่อยมาก )

       ผมเจอความหมายของคำว่า Pump ที่เขาพิมพ์ไว้ เขาบอกย่างนี้นะครับว่า

       เป็นอาการที่ increasing energy ,focus and vasodilation

       หมายความว่า Pump นั้น เป็นภาวะที่ผู้บริหาร มีพละกำลังเพิ่มมากขึ้น ,มีจิตใจเป็นสมาธิต่อการฝึกมากขึ้น และมีการขยายตัวของหลอดเลือดมากขึ้น ( ซึ่งทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นอยู่ตามปกติ )

- END -