Saturday, April 18, 2020

93% Lean Ground Turkey


93% Lean Ground Turkey

      ในเนื้อไก่งวงบด ที่เขียนไว้ว่า 93% Lean Ground Turkey  นั้น ในขนาด 4 ออนซ์  จะมีไขมันอยู่ 9.4 กรัม ,คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม ,ไฟเบอร์ 0 กรัม ,โปรตีน 21.2 กรัม ให้แคลอรี่ 169 แคลอรี่


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       เนื้อไก่งวงบด - Ground turkey - คือส่วนผสมของเนื้อไก่งวง ที่มาจากเนื้อส่วนดำ ( Dark turkey meat ) ผสมกับเนื้อส่วนที่จางกว่า ( Light turkey meat ) โดยมีส่วนของหนังไก่ และไขมันผสมลงไปด้วย และเข้าสู่กระบวนการแปนรูปจนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์ออกมา

       ในกระบวนการแปรรูปนั้น เนื้อไก่งวง ,หนังไก่ และไขมัน จะถูกเลาะออกจากกระดูก แล้วใช้สารเคมีปรุงแต่ง

       ตัวหลักที่ใช้ทำเป็นเนื้อไก่งวงบด คือบริเวณขาไก่ ( ไม่นิยมเอา อกไก่ มาบด เพราะเนื้อส่วนอก มีราคาสูง ) 

       เนื้อไก่งวงบด มีราคาถูกกว่า และสะอาดกว่า เนื้อวัวบด จนทำให้ปัจจุบันนี้ คนเริ่มนิยมเนื้อไก่งวงบดมากขึ้น และทำให้ราคาเริ่มแพงขึ้น


กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง

       ระเบียบของสหพันธ์ไก่งวงแห่งชาติ ( NTF ) กำหนดเกี่ยวกับ ส่วนประเกอบจากไก่งวง อันได้แก่ กล้ามเนื้อทั้งหมด ,น่อง ,คอ ฯลฯ ของไก่ ที่นำมาผลิต จะต้องอยู่ภายใต้กฏระเบียบของ NTF

       และยังมีระเบียบของ กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ( USDA ) กำหนดไว้ว่าปริมาณไขมันของเนื้อไก่งวงบด โดยเฉลี่ยจะต้องอยู่ระหว่าง 10% ถึง 15% เท่านั้น


การติดฉลาก

       กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ( USDA ) กำหนดไว้ว่า ถ้าเป็นสถานะการณ์ทั่วๆป ผุ้ค้าปลักไม่จำเป็นต้องติดฉลาก "แต่" หากผลิตภัณฑ์ไก่งวงบดนั้น เป็นแบบ "Lean" หรือ "Extra Lean" จะต้องติดฉลากเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       ไก่งวง ( Turkey ) เป็นนกที่บินไม่ได้ประเภทหนึ่ง จัดอยู่ในวงศ์ไก่ฟ้าและนกกระทา ( Phasianidae ) จัดอยู่ในวงศ์ย่อย Meleagridinae สกุล Meleagris

       มีปากสั้นเรียวบาง บริเวณหัวบางส่วนและลำคอไม่มีขนที่เห็นชัด แต่มีหนังย่น ๆ และตุ่มคล้ายหูด ขนหางมี 28-30 เส้น แพนหางชี้ตั้งขึ้น ขายาว ลักษณะนิ้วตีนเหมือนกับไก่ในวงศ์ Phasianidae ตัวผู้มีเดือย ขนตามลำตัวเป็นเงา

       แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ M. gallopavo พบในอเมริกาเหนือ และ M. ocellata พบในอเมริกากลาง

       ในสหรัฐอเมริกา ชาวคริสต์นิยมรับประทานไก่งวงในวันขอบคุณพระเจ้า ไก่งวง มีขนาดใหญ่กว่าไก่ทั่วไป ในการประกอบอาหาร นิยมยัดไส้นานาชนิด แล้วนำไปปรุงแต่งอาหาร 


- END -