Saturday, April 11, 2020

Arginine


Arginine

       อาร์จินีน ( arginine ) เป็นกรดแอมิโน ( amino acid ) ชนิดหนึ่งและในทางโภชนาการจัดเป็นกรดแอมิโนที่จำเป็น (essential amino acid) สำหรับทารกและเด็กที่กำลังเจริญเติบโต L-Arginine จะกระตุ้นให้ร่างกายผลิต ไนตริกออกไซด์ ( Nitric Oxide ) เพื่อช่วยในเรื่องการขยายตัวของหลอดเลือด รวมทั้งกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมน ( Growth Hormone ) ซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญในการคงความเป็นหนุ่มเป็นสาว ช่วยชะลอความแก่ อาร์จินีนบริสุทธิ์ ละลายในน้ำได้ดีมาก และมีสมบัติเป็นเบสที่มีประจุบวก

แหล่งที่พบในอาหาร ได้แก่

       เนื้อสัตว์ ส่วนที่เป็นเนื้อแดง เนื้อจากสัตว์ปีก รวมทั้ง อาหารทะเล เช่น ปลาทูน่า ( 1.7 g ต่อ 100 g )ปลาแซลมอน ( 1.2 g ต่อ 100 g ) รวมทั้งกุ้ง ปู เป็นแหล่งที่ดีของโปรตีน และกรดแอมิโนทุกชนิด รวมทั้งอาร์จินินด้วย

       ถั่วเมล็ดแห้ง เป็นแหล่งของอาร์จินีนในพืช ถั่วลิสงเป็นแหล่งที่ดีของอาร์จินีน โดย ถั่วเหลือง 100 กรัม มีปริมาณอาร์จินีนถึง 3.1 กรัม almonds ( 2.5 g ต่อ 100 g ), walnuts ( 2.3 g ต่อ100 g ), hazelnuts ( 2.2 g ต่อ 100 g ) และ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ( 2.1 g ต่อ 100 g ) นอกจากนั้นยังพบมากใน Brazil nuts, pistachios ,pecans และ งา

       ผักโขม แม้ว่าผักทั่วไปจะไม่ใช่แหล่งที่ดีของอาร์จินีน แต่ผักโขมเป็นแหล่งที่ดีของอาร์จินีน โดยผักโขมแช่แข็งมีอาร์จินีน 3.3 g ต่อ 100 g

       เมล็ดพืชที่ไม่ขัดสี ( Whole Grains ) รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพืชที่ไม่ได้ขัดสี เช่น ขนมปัง พาสต้า ข้าวสาลีที่ไม่ได้ขัดสี ปริมาณอาร์จินีน 650 mg ต่อ 100 g.

       ถั่วเหลือง และโปรตีนจากถั่วเหลือง รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เป็นแหล่งอุดมของอาร์จินีนน

       ไข่ โดยเฉพาะไข่แดงเป็นแหล่งที่ดีของอาร์จินีน ( 1.10 g ต่อ100 g ) ขณะที่ไข่ขาว มี 0.65 g ต่อ100 g


ประโยชน์ต่อสุขภาพ

       ในทางโภชนาการจัดเป็นกรดแอมิโนที่จำเป็น ( essential amino acid ) สำหรับทารกและเด็กที่กำลังเจริญเติบโต L-Arginine จะกระตุ้นให้ร่างกายผลิต ไนตริกออกไซด์ ( Nitric Oxide ) เพื่อช่วยในเรื่องการขยายตัวของหลอดเลือด รวมทั้งกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมน ( Growth Hormone ) ซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญในการคงความเป็นหนุ่มเป็นสาว ช่วยชะลอความแก่

       - เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

       - เสริมสร้างกล้ามเนื้อ

       - ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น

       - ชะลอความแก่

       - ช่วยการขยายตัวของหลอดเลือด


- END -