Sunday, April 12, 2020

complex carbohydrate


complex carbohydrate

คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน 

     คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน Complex carbohydrate ) คือ คาร์โบไฮเดรตที่มีสารชนิด  อื่น ๆ เช่น ไขมัน หรือ โปรตีน ประกอบอยู่ในโมเลกุลด้วย   คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เป็นคาร์โบไฮเดรตที่แตกตัวยาก หาได้จากข้าวโอ๊ต, ข้าวไม่ได้ขัด, ถั่ว, ผักสีเขียว และเหลือง, ผักต้ม, มันหวาน ,ข้าวซ้อมมือ ขนมปังโฮลวีท ธัญพืช เมล็ดถั่ว ( ถั่วดำ ถั่วแดง ถั่วเขียว เป็นต้น ) และผักที่มีแป้งสูง ได้แก่ ผักหัวต่างๆ ผลไม้

       แป้งในข้าวกล้องถือเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ( complex carbohydrate ) ที่มีการย่อยสลายอย่างช้าๆ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในสภาวะควบคุม ข้าวกล้องจึงช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้ และให้พลังงานต่ำ ช่วยรักษาน้ำหนักตัวไม่อ้วน แต่แป้งในข้าวขาวถือเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว ( simple carbohydrate ) ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเร็ว ไม่สมดุลกับระดับอินซูลิน ทำให้น้ำตาลเหลือในกระแสเลือดมาก ร่างกายจะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมัน เป็นสาเหตุที่ทำให้อ้วนง่าย

- END -