Sunday, April 12, 2020

Cod Fillet


Cod Fillet

       ปลาค็อด ( Cod ) เป็นชื่อปลาทะเลขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีถิ่นกำเนิดแถบเขตหนาวของซีกโลกด้านเหนือ มีหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Gadidae ลำตัวยาวได้ถึง 175 เซนติเมตร แบนข้างเล็กน้อย และเรียวไปทางข้างหาง เป็นปลาล่าเหยื่อ อยู่เป็นฝูงโดยเฉพาะขณะเดินทางเพื่อสืบพันธุ์

       คนไทยรู้จักชื่อปลาค็อดมานานจากน้ำมันตับปลาปลาค็อด


- END -