Thursday, April 9, 2020

Clarence ( Clancy ) Ross


Clarence ( Clancy ) Ross

             คลาเรนซ์ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ แคลนซี่  รอส เป็นมิสเตอร์อเมริกา เมื่อปี ค.ศ.1943 ( พ.ศ.2486 ) ถือได้ว่าเป็นนักเพาะกายในยุคใหม่ ( เมื่อสมัยนั้น ) เพราะมีรูปร่างที่ดี ,ไหล่กว้าง ,ปีกกางออก ,เอวคอดกิ่ว ,น่องและท้องสวยงามสะดุดตา ซึ่งทำให้การเพาะกายแยกมาจากการยกน้ำหนักแบบ Weight Lift ที่เน้นแข่งกันในเรื่องปริมาณน้ำหนักที่ใช้อย่างเดียว  รอสเป็นตัวอย่างของการสร้างกล้ามเนื้อ ,สร้างรูปทรงให้สมส่วน สวยงาม โดยไม่เน้นเรื่องปริมาณน้ำหนักที่ใช้


- END -

No comments:

Post a Comment