Thursday, April 9, 2020

Claude Groulx


Claude Groulx


ชื่อภาษาต่างประเทศ : Claude  Groulx  

ชื่อภาษาไทย : คลอด  กรุค   

วันเดือนปีที่เกิด : 24 มิถุนายน 2505  /  June 24, 1962

สถานที่เกิด : ประเทศแคนาดา

ที่อยู่ปัจจุบัน : ประเทศสหรัฐอเมริกา


ความสูง : 175 เซนติเมตร  /  5 ฟุต 8 นิ้ว

น้ำหนัก : ช่วงนอกฤดูการแข่งขัน 114 กก. ( 250 ปอนด์ )  /  ช่วงฤดูการแข่งขัน 103 กก. ( 227 ปอนด์ ) 

สัดส่วน : ต้นแขน 20 นิ้ว ( 51 ซม. )  /  หน้าอก 48 นิ้ว ( 122 ซม. )  /  เอว 29 นิ้ว ( 74 ซม. )  /  ต้นขา 28 นิ้ว ( 71 ซม. )  /  น่อง 20 นิ้ว ( 51 ซม. ) 


- END -