Monday, April 13, 2020

Egg Over Easy


Egg Over Easy

การทอดไข่ดาว  มีอยู่ 2 แบบนะครับ คือ

       แบบ Over Easy - ก็คือการทอดไข่ดาวแบบใช้ตะหลิว "กลับด้าน" ไข่ดาวด้วย คือเป็นการทอดไข่ดาวทั้งสองด้าน เหมือนที่เห็นในภาพวีดีโอข้างบนนี้น่ะครับ

       ตอนที่เราใช้ตะหลิวพลิกด้านของไข่แดงให้คว่ำลงนั้น เราก็เลือกได้ว่าจะให้บริเวณที่เป็นไข่แดงนี้ สุกแบบพอประมาณ ( Over medium ) ,หรือสุกมาก ( Over hard ) ด้วยการใช้ "ระยะเวลา" ในการคว่ำหน้าที่แตกต่างกัน คือคว่ำแป๊ปเดียวแล้วตักใส่จานเลย ก็จะไม่สุกมาก แต่ถ้าคว่ำนาน ก็จะสุกมากน่ะครับ


       แบบ Sunny Side Up - ก็คือการทอดไข่ดาวแบบด้านเดียว


- END -