Monday, April 13, 2020

Filet Mignon


Filet Mignon

       “ฟิเลมิยอง” ( Filet Mignon )  เป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของเนื้อสันใน ซึ่งเนื้อสันในมีชื่อภาษาอังกฤษว่า เทนเดอร์ลอยน์ ( Tenderloin )

        แค่ชื่อก็บอกอยู่แล้ว ว่ามันต้องทั้งนุ่ม ทั้งอร่อย ( เพราะศัพท์คำว่า Tender มันแปลว่า นุ่มและอร่อย ) / เนื้อส่วน Tenderloin ถือว่าเป็นส่วนที่วัวแทบจะไม่ได้ออกกำลังเลย จึง มีความนุ่มแบบเกือบจะละลายในปากได้เลย  แต่ด้วยความที่มีไขมันอยู่น้อย จึงมีผลเสียเหมือนกัน คือทำให้เนื้อมีรสชาติจืด ( Flavorless ) ดังนั้นถ้าจะให้อร่อย จำเป็นต้องมีซอสพิเศษราดมาด้วย

       หรือไม่ก็ใช้ "เบคอน" พันฟิเลมิยองไว้ แล้วค่อยปรุง


- END -