Thursday, April 2, 2020

Head in line with your torso


Head in line with your torso

     เวลาที่เราดูต้นฉบับเกี่ยวกับการบริหารกล้ามท้องด้วยท่า Crunch หรือท่าบริหารกล้ามท้องท่าอื่นๆ มักจะมีคำเตือนว่า ให้ Keep your head in line with your torso ซึ่งก็คือการรักษาแนวศีรษะให้เป็นแนวเดียวกันกับลำตัวท่อนบน  ซึ่งเพื่อนสมาชิกอาจจะงงว่ามันเป็นยังไง  ผมก็เลยขออธิบายด้วยภาพดังข้างล่างนี้ครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      แยกคำศัพท์ก่อนนะครับ คือ Keep your head in line ไว้อันนึง และ line with your torso ไว้อันนึง

       คำว่า line with your torso ก็คือ ให้เราหันข้างเหมือนในรูปข้างบนก่อน  จากนั้น ก็ให้เราลากเส้นสมมติเป็นเส้นตรงๆผ่านช่วงลำตัวเราขึ้นไป ( เส้นสมมตินี้ ก็คือ เส้นประสีแดง ที่เห็นอยู่ในภาพข้างบนนี้นั่นเอง )

       จากนั้น ก็มาดูคำว่า Keep your head in line ในที่นี้ ก็คือ ให้เรารักษาระดับตั้งแต่ต้นคอสูงขึ้นไปจนถึงยอดศีรษะ ให้อยู่ในแนวเส้นตรง

       จากนั้น พอเอาคำศัพท์มารวมกันเป็นว่า "ให้คุณ Keep your head in line with your torso " ก็จะแปลความหมายได้ว่า ให้คุณรักษารักษาระดับตั้งแต่ต้นคอสูงขึ้นไปจนถึงยอดศีรษะ ให้อยู่ในแนวเส้นตรงสมมติ ที่เราลากเส้นตรงสมมตินั้น เป็นเส้นตรงๆผ่านช่วงลำตัวเราขึ้นไป / พูดง่ายๆก็คือให้ตั้งลำคอให้ตรงเป็นแนวเดียวกับลำตัวของคุณ เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นั่นเองครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ส่วนข้อห้าม ก็คือการที่เราเอนคอไปด้านหน้า เหมือนในรูปข้างบนนี้

       นั่นก็หมายความว่า หากเราเอนคอเหมือนในภาพข้างบนนี้ ก็จะไม่อยู่ในความหมายของคำว่า Keep your head in line with your torso แล้วน่ะครับ


- END -