Thursday, April 2, 2020

High pecs in side chest pose


High pecs in side chest pose

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ( ภาพบน ) ข้างบนนี้คือท่าโพสบนเวทีท่าหนึ่ง ที่เรียกว่า Side Chest Pose นะครับ  เป็นท่าที่เน้นเรื่องการแสดงความหนาของกล้ามหน้าอกเมื่อดูจากด้านข้าง

       ท่านี้ ถ้าผู้เข้าแข่งขันจะได้คะแนนดี เขาจะต้องมีกล้ามอกแบบที่เรียกว่า full pecs and high in a side chest pose ก็คือกล้ามหน้าอกต้องดูเต็มและ "เชิดสูง" ในเวลาที่โพสท่านี้

       
คำว่า "เต็ม" ไม่ยากต่อการทำความเข้าใจเท่าไร ซึ่งก็คือว่า นักเพาะกายสองคน เมื่อยืนประชันกันบนเวที แล้วโพสท่าข้างบนนี้  เมื่อกรรมการให้คะแนน มองนักเพาะกายสองคนนี้จากทางด้านข้าง ( คือมองในมุมมองเดียวกันกับที่เพื่อนสมาชิกมองภาพข้างบนนี้ )  นักเพาะกายที่มีกล้ามหน้าอกแบบ full กว่านักเพาะกายอีกคนหนึ่ง  ก็คือนักเพาะกายที่เมื่อดูจากท่าโพสในภาพข้างบนนี้ หน้าอกเขา "หนากว่า" นักเพาะกายอีกคนหนึ่งที่ยืนข้างๆกันนั่นเอง

       แต่ศัพท์คำว่า "เชิดสูง" หรือ high นั้น ต้องมาทำความเข้าใจกันสักหน่อยครับ  คือเราต้องทำความเข้าใจว่า คำว่า "เชิดสูง" มันหมายถึงอะไร

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ( ภาพบน )  ให้นึกถึงภาพการนำเอาไม้บรรทัด 1 อันแบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ไปวางบนหน้าอกนะครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ( ภาพบน ) เมื่อเราเอาไม้บรรทัดไปวางบนหน้าอกของนักเพาะกายในภาพข้างบนนี้  แนวของไม้บรรทัดที่วางบนหน้าอกนั้น มันจะอยู่ในแนวเดียวกับที่เป็น "เส้นประสีเหลือง" ในภาพข้างบนนี้

       เส้นประสีเหลืองที่เห็นในภาพข้างบนนี้ เขาเรียกว่า "แนวระนาบ" ของกล้ามอก


       "แนวระนาบ" ของกล้ามอก ของนักเพาะกายในภาพข้างบนนี้ ยังไม่ถือว่าเป็นแนวระนาบแบบ High

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ( ภาพบน ) คราวนี้เรามาดูตัวอย่างของนักเพาะกายที่มีหน้าอกแบบเชิดสูงกันบ้าง ซึ่งก็คือคุณอาร์โนลด์  ชวาลเซเนกเกอร์ ในภาพข้างบนนี้ ( คือคนทางขวามือในภาพข้างบนนี้ )

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ( ภาพบน )  ถ้าเราเอาไม้บรรทัดมาวางพาดไปบนกล้ามหน้าอกของคุณอาร์โนลด์ แนวของไม้บรรทัดที่วางบนหน้าอกนั้น มันจะอยู่ในแนวเดียวกับที่เป็น "เส้นประสีม่วง" ในภาพข้างบนนี้  

       เส้นประสีม่วงที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ก็คือ "แนวระนาบ" ของกล้ามอก


       "แนวระนาบ" ของกล้ามอก ของคุณอาร์โนลด์ในภาพข้างบนนี้ เกือบจะ "ขนานกับพื้นโลก"


       การที่มี "แนวระนาบ" ของกล้ามอก ที่ใกล้เคียงกับการ "ขนานกับพื้นโลก" นี่แหละ ที่เรียกว่าการมีหน้าอกแบบ "เชิดสูง" ตามความหมายของคำว่า High ในศัพท์เต็มที่เขียนไว้ว่า High in a side chest pose( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) บางตำราบอกว่า วิธีดูว่าเบ่งกล้ามท่านี้แล้วอกเชิดสูงเพียงพอหรือเปล่า  ก็ให้ทดลองเอา "ลูกปิงปอง" วางไว้บนแผงหน้าอก เหมือนที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ( ผมใช้โปรแกรมโฟโต้ช็อบทำรูปลูกปิงปองให้ดูเฉยๆนะครับ เป็นการสมมติให้เห็นภาพ จะได้เข้าใจดียิ่งขึ้น คือว่าในภาพต้นฉบับมันไม่มีรูปลูกปิงปองน่ะครับ )  / ถ้าลูกปิงปองมันไม่กลิ้งตกลงมาในขณะที่เราโพสนั้น  ก็แสดงว่าเราเบ่งกล้ามหน้าอกในห่านี้ได้ "เชิดสูง" ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วน่ะครับ ( ซึ่งจะทำให้ได้คะแนนจากกรรมการเยอะขึ้น หากเวลาเราโพสท่านี้บนเวทีประกวด แล้วอกเรา "เชิดสูง" น่ะครับ )

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ( ภาพบน )  ข้างบนนี้คือนักเพาะกายที่มีคุณสมบัติแบบ High in a side chest pose  แต่ว่ายังขาดความหนา คือยังขาดความ full  ความหนาเต็มของกล้ามอก

       สำหรับตัวอย่างที่ดีของผู้ที่มีกล้ามหน้าอกแบบ full pecs and high in a side chest pose  ก็คือบุคคลที่ปรากฏในภาพข้างล่างนี้ครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

- END -