Thursday, April 2, 2020

Palms facing inward


Palms facing inward

หันหลังมือออกไปทางด้านหน้า

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน )  เวลาหนังสือต้นฉบับพูดว่าให้ยืนแบบ palms facing inward  ก็จะมีความหมายว่า ให้ยืนแล้วหันหลังมือออกไปทางด้านหน้า ( เป็นความหมายเดียวกับการหันฝ่ามือเข้าข้างใน ( คือหันฝ่ามือไปทางงด้านหลัง ) )

       สำหรับการยืนแบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ เป็นการยืนแบบหันหลังมือไปข้างหน้า และฝ่ามืออยู่ด้านหน้าของตัวเรา / การยืนในภาพข้างบนนี้ จะใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Standing with palms facing inward towards your body

- END -