Thursday, April 2, 2020

Incline Presses


Incline Presses

ท่านอนดันหน้าอกบนม้าหัวเอียงขึ้น

     ในกรณีที่หนังสือต้นฉบับ บอกว่าให้ใช้ท่านอนดันหน้าอกบนม้าหัวเอียงขึ้น (Incline presses) ก็แสดงว่าผู้พูดไม่ได้เน้นว่าต้องใช้ บาร์เบลล์ หรือ ดัมเบลล์ หรือ เครื่องสมิทแมชชีน หรืออุปกรณ์แมชชีนแบบหัวเอียง ,หรืออุปกรณ์แฮมเมอร์ (ปรากฏในภาพข้างล่าง)

       ดังนั้น เมื่อบอกว่าให้บริหารโดยใช้ท่านอนดันหน้าอกบนม้าหัวเอียงขึ้น (Incline presses) ก็ให้เพื่อนสมาชิกเลือกท่าบริหารดังข้างล่างนี้ ท่าใดท่าหนึ่งไปใช้ได้เลยครับ


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

( ภาพบน ) นอนดันหน้าอกบนม้าหัวเอียงขึ้น ด้วย"บาร์เบลล์"


- END -