Thursday, April 2, 2020

Imagine your arms and hands together are hooks


Imagine your arms and hands together are hooks

      มีอยู่เทคนิคหนึ่งที่นักเพาะกายระดับแชมป์ชอบใช้กันในเวลาที่บริหารท่า Pulldown นั่นก็คือเทคนิคที่แชมป์ชอบพูดกันว่า

       Imagine your arms and hands together are hooks that connect to your lat ,and pull the weight down through the arms ,not with the arms.

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) ก่อนอื่น เรามาดูหน้าตาของคำว่า Hook ก่อนนะครับ Hook ก็คือ "ขอเกี่ยว" เหมือนที่เห็นในรูปข้างบนนี้


       จากนั้น ในรูปประโยคก็บอกว่า your arms and hands together are hooks นั่นก็หมายถึงว่า ทั้งแขน “และ” มือ ในแต่ละข้างนั้น ให้เราจินตนาการรวมกันว่า แขน “และ” มือแต่ละข้างของเราก็คือขอเกี่ยว 1 อัน

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) ดังนั้น ในเมื่อเราบริหารท่า Pulldown ซึ่งต้องบริหารด้วยแขน “และ” มือทั้ง 2 ข้าง / ก็ให้เปรียบแขน "และ" มือทั้ง 2 ข้างนั้นเป็นเสมือนขอเกี่ยว 2 อัน เหมือนที่เห็นในภาพข้างบนนี้นั่นเอง


       คราวนี้เราจะมาดูความหมายส่วนที่เหลือ ซึ่งก็คือความหมายของศัพท์ที่เป็นตัวหนังสือสีแดงในประโยคข้างล่างนี้นะครับ

       Imagine your arms and hands together are hooks that connect to your lat ,and pull the weight down through the arms ,not with the arms.

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

 ภาพบน )  ข้างบนนี้ คือท่าทางของการบริหารท่า Pulldown ตามปกติ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน )  ซึ่งเมื่อเราใช้เทคนิคนี้ ก็คือให้เราจินตนาการว่าแขนทั้งสองข้างของเราว่าเป็น “ขอเกี่ยว” เหมือนที่เห็นในรูปข้างบนนี้

       โดยขอเกี่ยวนี้ เขาให้จินตนการว่ามันโยง หรือต่อตรงมาจากกล้ามปีกโดยตรงเลย

       นั่นก็หมายความว่า เวลาที่เราบริหารด้วยการดึงบาร์ลงมานั้น ก็ให้กล้ามปีกออกแรงเพียงอย่างเดียว คือเป็นการออกแรงโดยตรงจากกล้ามปีก “ผ่าน” ไปยังบาร์ที่จับ เพื่อจะดึงบาร์ลงมา ( ซึ่งก็คือคำศัพท์ที่ว่า pull the weight down through the arms ) / คือเราไม่ต้องออกแรงไปที่กล้ามต้นแขน ( ซึ่งก็คือคำศัพท์ที่ว่า not with the arms ) เพราะว่ากล้ามต้นแขน เป็นแค่ “ขอเกี่ยว” จึงไม่มีส่วนในการเข้ามาออกแรงในครั้งนี้

       ด้วยการจินตนาการ ( imagine ) แบบนี้ ( คือจินตนาการว่า ต้นแขนและมือแต่ละข้าง ก็คือ “ขอเกี่ยว” ) จะทำให้ผู้ฝึกมีสมาธิ และเพ่งสมาธิไปที่กล้ามปีกที่กำลังออกแรงอยู่ โดยไม่ต้องเสียสมาธิไปเอาใจใส่ต่อการออกแรงที่ต้นแขนและมือแต่ละข้าง ( เพราะเราจินตนาการไว้แล้วว่า ต้นแขนและมือแต่ละข้าง ก็คือ “ขอเกี่ยว” เท่านั้น ไม่ต้องไปใส่ใจ ไม่ต้องไปออกแรงไปที่ต้นแขนและมือแต่ละข้างนั้นเลย )

       ดังนั้น การบริหารท่า Pulldown โดยเพ่งสมาธิไปที่กล้ามปีกที่กำลังออกแรงอยู่ เพียงอย่างเดียวนั้น จะทำให้กล้ามปีกของผู้ฝึกได้รับการพัฒนาไปมากกว่าคนอื่นๆที่ไม่รู้จักการใช้เทคนิคนี้

- END -