Thursday, April 2, 2020

Intervals Training


Intervals Training

     Intervals Training คือรูปแบบการบริหาร ที่เอาการบริหารแบบเข้มข้นมากๆ และการบริหารแบบเข้มข้นน้อยๆ รวมเข้าไว้ในชุดบริหารเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดการเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จะได้ลดไขมันส่วนเกิน และลดน้ำหนักตัวให้ได้เร็วที่สุด

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ภาพบน ) ถ้าใช้กับการวิ่ง ก็คือให้เริ่มวิ่งแบบช้าๆก่อน ( ก็คือออกกำลังด้วยความเข้มข้นต่ำ ) แล้วก็ต่อด้วยการวิ่งแบบเร็ว ( คือเพิ่มความเข้มข้นให้มากขึ้นจนเต็มที่ ) แล้วก็ลดความเร็วกลับมาวิ่งแบบช้าอีก ( ก็คือลดความเข้มข้น กลับลงมาสู่ความเข้มข้นต่ำอีก ) ทำสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ภาพบน ) ถ้าใช้กับการเดิน ก็คือการเดินช้า สลับการวิ่ง แล้วก็กลับมาเดินแบบช้าๆอีก สลับไปอย่างนี้เรื่อยๆครับ

- END -