Thursday, April 9, 2020

Johnnie Jackson


Johnnie  Jackson


ประวัติส่วนตัว

ชื่อจริง : Johnie Otis Jackson

เกิดวันที่ : 30 มกราคม 2514 / January 30, 1971 

ความสูง : 170 เซนติเมตร / 5 ฟุต 8 นิ้ว

สัดส่วน : หน้าอก 57 นิ้ว ,ต้นแขน 23 นิ้ว ,เอว 32 นิ้ว

น้ำหนัก : ช่วงนอกฤดูการแข่งขัน 125 กก. ( 275 ปอนด์ ) / ช่วงฤดูการแข่งขัน 115 กก. ( 255 ปอนด์ )

ได้เทิร์นโปร : ประกวดในรายการ NPC Texas State Championships ปี ค.ศ.1998 ( อายุ 27 ปี )

ปริมาณน้ำหนักที่ยกได้ :

ท่า Squat  ใช้น้ำหนัก 825 ปอนด์ ( 375 กก. )

ท่า Bench press ใช้น้ำหนัก 600 ปอนด์ ( 272 กก. )

ท่า Deadlift ใช้น้ำหนัก 832 ปอนด์ ( 378 กก. )

ท่า Barbell Curl ใช้น้ำหนัก 225 ปอนด์ ( 102 กก. )


- END -