Thursday, April 9, 2020

John Meadows


John Meadows

ประวัติส่วนตัว

ชื่อจริง : John Meadows 

เกิดวันที่ : 11 เมษายน 2515 / April 11 ,1972

ที่อยู่ปัจจุบัน :  Columbus, Ohio, USA.

ความสูง : 165 เซนติเมตร / 5 ฟุต 6 นิ้ว

น้ำหนัก : ช่วงฤดูการแข่งขัน 96 - 97 กก. ( 212 - 215 ปอนด์ )


- END -