Wednesday, April 15, 2020

Lean cuts red meat


Lean cuts red meat


        ตามปกติเนื้อวัวที่รสชาติดีและนุ่มลิ้นนั้น จะต้องมีไขมันแทรกอยู่ในตัวเนื้อเยอะๆ เหมือนในสองรูปข้างบนนี้  ซึ่งเราจะเห็นในเมนูสุกี้ แบบที่เรียกว่า เนื้อวัวแบบลายหินอ่อน ( marble ) 

       พูดง่ายๆว่า เนื้อวัวที่เน้นเรื่อง "ความอร่อย" จะต้องเป็นเนื้อวัวที่มีไขมันแทรกอยู่ในตัวเนื้อ แบบที่เห็นในสองรูปข้างบนนี้

       แต่ถ้าพูดถึงเนื้อวัวที่เน้นเรื่อง "สุขภาพของเรา" จะต้องเป็นเนื้อวัวที่ตรงกันข้ามกับเนื้อวัวในสองรูปข้างบนนี้ นั่นก็คือว่า ต้องเป็นเนื้อวัวที่มีไขมันแทรกอยู่ในตัวเนื้อน้อยมาก หรือไม่มีเลย

       เนื้อวัวแบบที่มีไขมันแทรกอยู่ในตัวเนื้อน้อยมากๆ หรือแทบไม่มีไขมันเลยแบบที่เห็นในรูปข้างบนนี้แหละครับ ที่เขาใช้ศัพท์ว่า Lean cut red meat

       Lean cut red meat จะเป็นเนื้อส่วนที่เหนียวมาก เพราะไม่มีไขมันแทรกอยู่ระหว่างตัวเนื้อเลย รสชาติจึงไม่ดีเท่าเนื้อแบบลายหินอ่อน แต่ถ้าพูดถึงในแง่สุขภาพแล้ว เนื้อที่ไขมันน้อยหรือไม่มีไขมันเลยแบบนี้แหละ ที่จะดีต่อสุขภาพของเรา เพราะเวลาที่เราทานเข้าไป ก็ทำให้เราไม่ต้องรับไขมันเข้าร่างกายในปริมาณมากๆเหมือนตอนทานเนื้อวัวแบบลายหินอ่อน  

        เนื้อส่วนที่มีไขมันน้อยสุดในตัววัว ที่เราจะไปตัดออกมาสำหรับการบริโภค ( ที่เราเรียกว่า Lean cut red meat ) ก็คือ เนื้อที่ตัดจากส่วนบริเวณสะโพกวัว คือตรงบริเวณ "Round" 

       คือคำว่า Lean cut red meat ความหมายของศัพท์ก็คือว่า เป็นส่วนของเนื้อวัวที่เราตัดออกมา แล้วเนื้อส่วนที่เราตัดออกมานั้น เป็นเนื้อส่วนที่มีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อน้อยมาก หรือไม่มีเลย "แต่" ไม่จำเป็นว่า จะต้องเป็นเนื้อที่ตัดจากส่วน "Round"  / เพียงแต่ผมพูดว่า เนื้อ "Round" คือส่วนของตัววัว ที่มีไขมันน้อยที่สุดในตัววัวเท่านั้น

       ก็หมายความว่า Lean cut red meat ก็อาจจะตัดมาจากส่วนอื่นของวัวก็ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น Rib ,Plate  ฯลฯ เพียงแต่ว่าต้องมีไขมันแทรกอยู่ในตัวเนื้อน้อยๆนั่นแหละครับ ถึงจะเรียกว่า Lean cut red meat

- END -