Wednesday, April 15, 2020

Lawry's Lemon Pepper seasoning


Lawry's Lemon Pepper seasoning

       Lawry's Lemon Pepper Seasoning  คือเครื่องปรุงรส ที่ผสมผสานรสชาติของเปลือกมะนาวเปรี้ยว และพริกไทยฉุน กับกระเทียมและหัวหอม

       เพิ่มสีสันในรสชาติ ให้กับ อาหารทะเล ,สัตว์ปีก ,มันฝรั่ง ฯลฯ


ส่วนผสม

       พริกไทยดำ ,เกลือ ,แป้งข้าวโพดดัดแปลง ,กรดซิตริก  ,เปลือกมะนาว ,น้ำตาล ,การ์ลิก ,หัวหอม


- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

       เครื่องปรุงรส ( Seasoning ) หมายถึง สิ่งที่ใช้ปรุงแต่งรสของอาหาร เป็นทั้งของแข็งหรือของเหลว ใช้ในปริมาณไม่มากนักเพื่อให้อาหาร มีกลิ่นรสดีขึ้น เช่น

       - เกลือ

       - น้ำตาล

       - เครื่องเทศ เช่น พริกไทย

       - น้ำปลา

       - กะปิ

       - ซ้อสถั่วเหลือง ( Soy Sauce )

       - ถั่วเน่า

       - เต้าเจี้ยว

       - เต้าเจี้ยวญึ่ปุ่น ( Miso )

       - เกลือ

       - น้ำตาล ( Sugar )

       - น้ำส้มสายชู ( Vinegar )

       - เครื่องเทศ ( Spice )

       - พริกป่น พริกไทย

       - พริกดองน้ำส้ม

       - ซ้อสพริก

       - ซ้อสมะเขือเทศ

       - มัสตาร์ด ( Mustard )   


- END -