Wednesday, April 15, 2020

Lemon Juice


Lemon Juice

Lemon Juice เราหมายถึงน้ำมะนาวที่เราคั้นออกมาจากลูก โดยไม่ผสมอะไรเลย / แต่เรานำเอา Lemon Juice ไปผสมทำอาหาร หรือเครื่องดื่มอื่นๆ เช่น ทำน้ำสลัด หรือไปตำน้ำพริก


น้ำมะนาวที่เขาขายกันอยู่นี้  ถ้าจะเรียกให้ถูกต้องจริงๆ ต้องเรียกว่า lemonade นะครับ  เพราะ lemonade หมายถึงน้ำมะนาวที่มีส่วนผสมของน้ำตาล และอื่นๆ เช่น น้ำหรือเกลือ ซึ่งก็คือน้ำมะนาวที่เขาชงขายกันทั่วๆ ไปนั่นแหละ / แต่ถ้าเป็น lemon juice เราหมายถึงน้ำมะนาวที่เราคั้นออกมาจากลูกโดยไม่ผสมอะไรเลย 


- END -