Wednesday, April 15, 2020

Lime Juice


Lime Juice

       เพื่อนสมาชิกต้องเข้าใจก่อนว่า Lime กับ Lemon ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับ!

       คำว่า Lime Juice มันหมายถึงการบีบน้ำออกจากผล Lime โดยไม่ผสมอะไรเลย / แต่เรานำเอา Lime Juice ไปผสมทำอาหาร หรือเครื่องดื่มอื่นๆ เช่น ทำน้ำสลัด หรือไปตำน้ำพริก

       น้ำมะนาวที่เขาขายกันอยู่นี้  ถ้าจะเรียกให้ถูกต้องจริงๆ ต้องเรียกว่า Lemonade นะครับ  เพราะ Lemonade หมายถึงน้ำมะนาวที่มีส่วนผสมของน้ำตาล และอื่นๆ เช่น น้ำหรือเกลือ ซึ่งก็คือน้ำมะนาวที่เขาชงขายกันทั่วๆ ไปนั่นแหละ / แต่ถ้าเป็น Lime Juice เราหมายถึงน้ำมะนาวที่เราคั้นออกมาจากลูกโดยไม่ผสมอะไรเลย


- END -