Thursday, April 2, 2020

Machines


Machines

     เวลาที่ต้นฉบับพูดถึงคำว่า "Machines" มันก็คือคำศัพท์แบบกลางๆที่เราเรียกชื่ออุปกรณ์บริหารร่างกาย ในแบบที่อุปกรณ์นั้น ถูกประกอบขึ้นมาด้วย แท่งเหล็ก ,ลูกรอก ,สายสลิง / โดยเวลาที่เราบริหารร่างกายด้วยอุปกรณ์ Machines พวกนี้  การเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อเรา ( ในขณะบริหาร ) มันจะเคลื่อนที่ไปในเส้นทางที่ผู้ออกแบบ Machines กำหนดไว้ตายตัวแล้ว

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

      ภาพบน ) ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ Smith Machine อย่างที่เห็นในรูปข้างบนนี้ เวลาที่เราจะบริหารด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ เราจะทำได้เพียง ยกคานบาร์แบบ "ขึ้น หรือ ลง" ได้เท่านั้น จะไม่สามารถเคลื่อนที่คานบาร์ ไปข้างหน้า หรือข้างหลัง ไปทางซ้าย หรือทางขวาได้เลย

       ที่ผมพูดว่า คำว่า Machines เป็นคำกลางๆนั้นก็เพราะว่า ถ้าเราพูดว่า Machines เฉยๆ มันก็เหมือนการพูดถึงคำว่า "อาหาร" ซึ่งผู้ฟัง ฟังแล้วก็จะเข้าใจว่ามันคือ อาหาร แต่ยังไม่ได้แยกแยะว่า อาหารนั้นคืออะไร เป็นข้าวสวย ,เป็นปลาทู ,เป็นแกงเผ็ด หรือเป็นของหวาน

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )  

     ภาพบน ) เมื่อพูดว่า Machines เฉยๆ มันก็หมายถึงอุปกรณ์ทุกตัวที่เห็นอยู่ในภาพข้างบนนี้นั่นเองครับ  ดังนั้น ถ้าจะระบุไปเลยว่า เรากำลังพูดถึงอุปกรณ์ตัวไหน เราก็จะต้องบอกชื่อมันไปเลย เช่น สมิทแมชชีน ,แฮมเมอร์เสร๊งท์ซีสโรว์แมชชีน ฯลฯ

       เวลาที่คนใช้ศัพท์ Machines ในการสื่อความหมายนั้น เขามักจะเอาไปเทียบกับอุปกรณ์ Free Weight / ซึ่งศัพท์ว่า Free Weight ก็เป็นคำกลางๆ เหมือนกันกับ Machines นั่นเอง / ยกตัวอย่างเช่น เขามักจะพูดว่า อุปกรณ์ Machines ทำให้ผู้บริหาร ใช้แผ่นน้ำหนักได้ในปริมาณที่มากกว่าการใช้ Free Weight , หรือไม่ก็พูดว่า ถ้าจะเน้นเรื่องการเพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อ แนะนำให้ใช้อุปกรณ์ Free Weight เพราะจะได้ผลดีกว่าการใช้ Machines  อย่างนี้เป็นต้นครับ


- END -