Friday, April 3, 2020

Outer Sweep Line


Outer Sweep Line

      แม้ว่าท่าข้างบนจะเป็นการโชว์ต้นแขน คือโชว์ไทรเซบเป็นหลัก  แต่การที่นักเพาะกายมี "สายเส้นกล้ามเนื้อบนแผงต้นขาด้านนอก" ( ตามที่ลูกศรชี้ ) ซึ่งศัพท์ฝรั่งเรียกว่า Outer Sweep Line  อยู่นั้น  ก็จะช่วยสร้างความแตกต่างระหว่างผู้ประกวดที่มีสายเส้นดังกล่าวชัด กับผู้เข้าประกวดที่มองไม่เห็นสายเส้นอะไรเลย คือคนที่ไม่เห็นเส้นสายอะไรเลยที่แผงต้นขาด้านนอกนั้น ศัพท์ฝรั่งเขาเปรียบเทียบว่ามีแผ่นขาด้านนอกที่แบนเนียนเรียบแบบขาหมู ศัพท์ฝรั่งใช้คำว่า smooth as pigs
       ท่าที่ทำให้เกิดสายเส้นที่ว่านี้คือท่า LEG PRESSES แบบชี้นิ้วเท้าตรงขึ้นเพดาน ( ถ้าปลายนิ้วชี้แยกออกจากกัน จะเป็นการสร้าง กล้ามเนื้อที่ต้นขาด้านใน ) และต้องวางเท้าให้ห่างกันเท่ากับความกว้างของหัวไหล่ด้วย

- END -