Friday, April 3, 2020

Pec Deck Machine With Pads


เครื่อง Pec deck แบบมีแผ่นราบไปกับแขนท่อนปลาย

( หน้าเว็บนี้ กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงครับ )