Friday, April 3, 2020

Peak Biceps


Peak  Biceps  

     กล้ามไบเซบที่เรียกคะแนนจากกรรมการประกวดเพาะกายได้ดีนั้น  จะมีลักษณะที่เรียกว่า Peak หรือ "นูนสูง"

      คำว่า Peak หรือนูนสูงนั้น มีที่มาจากการเปรียบเทียบกล้ามไบเซบกับภูเขาลูกที่ตั้งเด่นตระหง่าน สูงขึ้นไปตรงๆแบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้นะครับ

       
หมายถึงว่า ภูเขามันมีหลายแบบ ทั้งเตี้ย ,เป็นแนวยาว ฯลฯ แต่ที่เรากำลังพูดถึงในศัพท์คำว่า Peak ที่ใช้ในวงการเพาะกายนั้น จะเหมือนกับภูเขาเดี่ยวๆ ที่มียอดเขาสูงขึ้นไปเสียดฟ้าแบบที่เห็นในภาพข้างบนนี้ - แล้วก็เอาลักษณะของภูเขาลูกนี้นี่แหละ มาบอกว่ากล้ามไบเซบ นูนสูงราวกับภูเขาที่มีลักษณะแบบนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     ( ภาพบน ) จากภาพข้างบนนี้  ภาพทางด้านขวามือ ก็คือไบเซบที่มีลักษณะสูงชันขึ้นไปเหมือนภูเขา

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

      ตัวอย่างของนักเพาะกายที่มีกล้ามไบเซบแบบ Peak ก็คือคุณอาร์โนลด์  ชวาลเซเนกเกอร์ ในสองภาพข้างบนนี้นั่นเองครับ 

- END -