Friday, April 3, 2020

Over Train


Over Train

     โอเวอร์เทรน ( Over train ) เป็นความเสียหายที่ร่างกายได้รับ จากการฝึกที่หนักเกินไป ถี่เกินไป พักผ่อนน้อยเกินไป โภชนาการด้อยคุณภาพ มีผลก็คือ กล้ามเนื้อจะหยุดเติบโต ,ไม่มีเรี่ยวแรงในการบริหาร ไม่อยากข้าว ไม่อยากอาหาร รู้สึกเบื่อต่อการฝึกเอาเสียดื้อๆ

       อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแข็งแรงของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะเป็นเรื่องของพันธุกรรม ดังนั้นการบริหารสำหรับคนหนึ่งอาจเป็นเรื่องธรรมดา แต่เมื่ออีกคนหนึ่งนำไปใช้อาจเกิดอาการ Over train ได้ เราจึงไม่สามารถระบุเป็นทฤษฎีไปได้ว่า ท่าไหน ทำจำนวนครั้งเท่าไร ร่างกายจะเกิดอาการ Over train


ข้างล่างนี้ อธิบายโดย Webmaster นะครับ 

       จะมีจุดๆหนึ่งในศักยภาพของทุกคน ที่ผมขอเรียกว่า "จุดพอดี" ซึ่งเป็นจุดที่เราสามารถใช้ศักยภาพในตัวได้สูงสุด นักเพาะกายที่อยากประสบความสำเร็จจะต้องเล่นอย่างหนัก โดยใช้ศักยภาพของตัวเองขนาดที่ใกล้เคียง หรือถึง "จุดพอดี" นี้จึงจะได้ผล 100%  แต่ จะต้องไม่ล้ำเกิน "จุดพอดี" นี้ไป ถ้าเป็นสำนวนไทย เขาเรียกว่า "ฟางเส้นสุดท้าย" คือถ้าฟางเส้นนี้ตกลงไปบนสิ่งที่จวนมิจวนแหล่จะตก ,จะหัก ,จะขาดแล้ว ก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศได้ แม้มันจะเป็นแค่เพียงฟางเบาเส้นบางๆ เท่านั้น - มองภาพออกนะครับ และอาการ Over train ก็คืออาการที่ฟางเส้นสุดท้ายหล่นลงไปบนของที่กำลังจะตก ,จะหัก ,จะขาดที่ยกตัวอย่างไว้นั่นเองครับ

- END -