Saturday, April 4, 2020

Reps


Reps

จำนวนครั้ง

      เวลาที่เราถือลูกน้ำหนักอยู่ในมือ จากนั้นก็ชูลูกน้ำหนักนั้นขึ้นไปเหนือหัว ( หรือบริหารด้วยท่าอะไรสักท่าหนึ่ง ) แล้วพอกลับมาที่ตำแหน่งเดิม ( คือตอนที่ถือลูกน้ำหนักในมือในตอนแรกนั้น ) เราเรียกการทำอย่างนี้ว่าเป็นการบริหารเสร็จไป 1 ครั้ง หรือ 1 reps

       สมมติว่าในตารางฝึกบอกว่าให้บริหาร 4 เซท เซทละ 8 ครั้ง ( หรือ 8 reps ) นั่นก็หมายความว่า คุณจะบริหารแบบนี้

       เซทที่ 1 - บริหารซ้ำๆกัน 8 ครั้ง ก็จะได้ 8 reps - จากนั้นคุณก็พักประมาณ 40 วินาที แล้วเริ่มต้นทำเซทที่ 2


       เซทที่ 2 - บริหารซ้ำๆกัน 8 ครั้ง ก็จะได้ 8 reps - จากนั้นคุณก็พักประมาณ 40 วินาที แล้วเริ่มต้นทำเซทที่ 3


       เซทที่ 3 - บริหารซ้ำๆกัน 8 ครั้ง ก็จะได้ 8 reps - จากนั้นคุณก็พักประมาณ 40 วินาที แล้วเริ่มต้นทำเซทที่ 4


       เซทที่ 4 - บริหารซ้ำๆกัน 8 ครั้ง ก็จะได้ 8 reps- END -