Saturday, April 4, 2020

Remove the biceps from the equation


Remove the biceps from the equation

( ไม่ให้กล้ามไบเซบออกแรง ในขณะที่บริหารกล้ามหลัง )

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

      ในสามภาพข้างบนนี้ ( คือ ภาพ ก. ,ภาพ ข. และ ภาพ ค. ) ก็คือการบริหารท่า Pulldowns  นะครับ ซึ่งท่า Pulldowns ที่ว่านี้ เป็นท่าที่ถูกออกแบบมาเพื่อบริหารกล้ามหลัง 

       คำว่า "ถูกออกแบบมาเพื่อบริหารกล้ามหลัง" ก็หมายความว่าเวลาที่บริหารท่านี้ กล้ามหลังควรจะได้ออกแรงบริหารเพียงส่วนเดียว  ไม่ควรมีกล้ามเนื้อส่วนอื่นมาร่วมออกแรงด้วย

       แต่เมื่อเพื่อนสมาชิกดูที่ ภาพ ข. แล้วก็จะเห็นว่า กล้ามไบเซบ เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแรงด้วย

       เพราะถ้า กล้ามไบเซบ ไม่มาช่วยออกแรงด้วย  เราก็จะไม่สามารถบริหารท่านี้ได้  คือไม่สามารถดึงบาร์ลงมาได้

       นั่นก็หมายความว่า การบริหารกล้ามหลังในท่านี้ ( หมายถึงท่า Pulldowns ที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ) นั้น กล้ามไบเซบ มาแย่งการออกแรงไปจากกล้ามหลังด้วย  ทำให้กล้ามหลั้ง ไม่สามารถออกแรงโดยลำพัง ก็เลยทำให้กล้ามหลัง ไม่ได้รับการบริหารอย่างเต็มที่เท่าไรนัก

       คราวนี้ เราลองมาดูท่าบริหารกล้ามหลังอีกท่าหนึ่ง ในภาพข้างล่างนี้นะครับ

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )


      ท่าบริหารที่ชื่อ Straight Arm Pull Downs ที่เห็นใน ภาพ A ,ภาพ B และ ภาพ C ข้างบนนี้นั้น เป็นท่าบริหารกล้ามหลังท่าหนึ่ง 

       หากเพื่อนสมาชิกพิจารณาตาม ภาพ A ,ภาพ B และ ภาพ C  แล้วก็จะเห็นว่าขณะที่บริหารท่านี้นั้น  ผู้บริหารจะออกแรงไปที่ กล้าม Lat โดยตรงเลย ( ตามที่เห็นในคำอธิบายที่ ภาพ B ) โดยไม่ต้องใช้แรงจากกล้ามไบเซบมาช่วยแต่อย่างใด


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ )

     ( ภาพบน ) ท่าบริหารทั้งสองท่านี้ ( คือท่า Pulldowns และท่า Straight arm Pulldowns ที่เห็นในภาพข้างบนนี้ ) ต่างก็เป็นท่าที่มีไว้สำหรับบริหารกล้ามหลังด้วยกันทั้งคู่ แต่เวลาที่เราบริหารท่า Pulldowns ( ภาพบนด้านซ้าย ) นั้น ด้วยลักษณะกายวิภาคแล้ว มันบังคับให้ "กล้ามไบเซบ" ต้องมาช่วยออกแรงในขณะบริหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

       ในขณะที่ถ้าบริหารด้วยท่า Straight arm Pulldowns ( ภาพบนด้านขวามือ )  ก็จะเห็นได้ว่าผู้บริหารเหยียดแขนตรงตลอดเวลา ซึ่งการเหยียดแขนตรงตลอดเวลาอย่างที่ว่านี้ ก็เลยทำให้ "กล้ามไบเซบ" ไม่ต้องมาช่วยออแรง ( ในการดึงเคเบิลลงมาด้านล่าง ) แต่อย่างใด

       นั่นก็หมายความว่า ถ้าผู้บริหาร ทำการบริหารด้วยท่า Straight Arm Pull Downs แล้วล่ะก็  กล้ามปีกของผู้บริหารจะได้รับการบริหาร ( คือถูกออกแรง ) ได้มากกว่าการบริหารท่า Pulldowns
หน้าเวบนี้ ไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อบอกว่า ท่าไหนดีกว่าท่าไหน

      จากที่เพื่อนสมาชิกอ่านจากบรรทัดแรกจนมาถึงบรรทัดที่กำลังอ่านอยู่นี้ คุณอาจคิดว่าผมกำลังพยายามจะสื่อสารว่า ท่า Straight Arm Pull Downs ดีกว่าท่า Pulldowns  อย่างไร?

       "แต่" จริงๆแล้ว ผมไม่ได้ต้องการสื่อสารแบบนั้น

       คือหมายความว่า จริงๆแล้ว ท่า Pulldowns ก็ต้องมีอะไรดีอยู่ในตัวหลายอย่าง มิเช่นนั้น นักเพาะกายอาชีพทั้งหลาย คงจะเลิกบริหารด้วยท่า Pulldowns ไปแล้ว  แล้วหันไปบริหารด้วยท่า  Straight Arm Pull Downs แทนกันหมด 

       ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว มันกลับตรงกันข้ามกัน  ก็คือว่าในตารางฝึกของนักเพาะกายอาชีพเกือบทุกคนจะต้องมีท่าบริหาร Pulldowns อยู่ทุกครั้ง ในขณะที่ท่า Straight Arm Pull Downs ไม่ค่อยจะมีใครเอาไปใส่ในตารางฝึกสักเท่าไรเลยครับ

       เอาล่ะ ในเมื่อการทำหน้าเวบนี้ ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการ "อวย" ท่า Straight Arm Pull Downs  แล้วถ้าอย่างนั้น ผมทำหน้าเวบนี้ขึ้นมาทำไม? คำตอบก็คือ ... ( ข้างล่างนี้ครับ )

Straight-arm pulldowns remove the biceps from the equation ,making this one of the few Isolation exercises for the back.

     ข้อความภาษาอังกฤษข้างบนนี้ คือข้อความที่ผมอ่านเจอในต้นฉบับภาษาอังกฤษ ตอนที่มีการสัมภาษณ์แชมป์เพาะกายท่านหนึ่งเอาไว้

       ซึ่งจุดประสงค์ที่แท้จริงในการทำหน้าเวบนี้ขึ้นมา ก็เพื่ออธิบายข้อความข้างบนนี้นั่นเองครับ

       ข้อความข้างบนนี้ แปลเป็นไทยว่า "การบริหารท่า Straight-arm pulldowns จะช่วยกันไม่ให้กล้ามไบเซบมาช่วยออกแรง  ซึ่งถือได้ว่าท่า Straight-arm pulldowns เป็นท่าหนึ่งในไม่กี่ท่า ในการบริหารกล้ามหลัง ที่ทำให้กล้ามเนื้อหลังได้ออกแรงแบบโดดเดี่ยว ( Webmaster - คำว่า กล้ามหลังได้ออกแรงแบบโดดเดี่ยว ก็หมายความว่า กล้ามหลังไม่ต้องพึ่งกล้ามเนื้ออื่นในการบริหาร ซึ่งก็คือการที่ไม่ต้องพึ่งให้กล้ามไบเซบมาช่วยออกแรงในขณะบริหาร )"

       คือหมายความว่า เวลาที่เพื่อนสมาชิกอ่านเจอข้อความที่บอกว่า ท่า  Straight-arm pulldowns จะช่วยกันไม่ให้กล้ามไบเซบมาช่วยออกแรง ( Straight-arm pulldowns remove the biceps from the equation ) นั้น เพื่อนสมาชิกอาจจะ งง ว่า ท่า Straight-arm pulldowns มันจะช่วยกันกล้ามไบเซบไม่ให้มาช่วยออกแรงได้อย่างไร?  ผมก็เลยทำหน้าเวบนี้ขึ้นมา เพื่อทำการอธิบายให้เพื่อนสมาชิกฟังว่า ท่า Straight-arm pulldowns นั้น กันการที่กล้ามไบเซบมาช่วยออกแรงได้อย่างไร? 
นั่นเองครับ


( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

       สรุปว่า ข้อความภาษาอังกฤษที่ว่า Straight-arm pulldowns remove the biceps from the equation ,making this one of the few Isolation exercises for the back. ก็หมายความว่า ขณะที่ผู้บริหาร บริหารด้วยท่า Straight-arm pulldowns ที่เห็นในภาพข้างบนนี้นั้น กล้าม Lat ที่อยู่ตรงที่ ลูกศรสีเขียว ชี้อยู่ในภาพข้างบนนี้ ก็จะออกแรงโดยลำพัง โดยไม่ต้องให้กล้ามไบเซบมาช่วยออกแรงในการบริหารท่านี้แต่อย่างใด

- END -