Saturday, April 4, 2020

Ridges in glute area


Ridges  in glute area

เส้นริ้วที่ก้นของนักเพาะกาย

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     นักเพาะกายที่น้ำหนักตัว 130 กิโลกรัม (ดังภาพข้างบน) ก็ยังสามารถเห็นเส้นริ้วบนก้นได้  ในขณะที่นักเพาะกายหนักเกือบครึ่งของเขา คือหนักแค่ 75 กิโลกรัม กลับมีแต่ไขมันที่ก้น มองไม่เห็นเส้นริ้วที่ว่านี้แต่อย่างใด   เส้นริ้วที่ว่านี้ ได้จากการไดเอทและการรีดไขมันอย่างเข้มงวด

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

      เฟล็ก  วีลเลอร์ นักเพาะกายชื่อดังในอดีตกล่าวไว้ว่า  "วิธีดูว่าการไดเอทเพื่อขึ้นแข่งขันของคุณ ถึงขั้นที่จะปล่อยวางได้บ้างแล้วนั้น "ให้ดูที่" ลายเส้นบนก้นของคุณ  ถ้ายังไม่เห็น ให้เพิ่มความเข้มข้นในการไดเอทและการรีดไขมันให้มากขึ้น"  นั่นหมายความว่า การรีดไขมันเพื่อทำการแข่งขัน แม้ว่าได้ทำให้เห็นกล้ามเนื้อต่างๆบนร่างกายชัดหมดแล้ว แต่ถ้ากล้ามก้นยังไม่เห็นขึ้นเป็นริ้ว นั่นแปลว่ายังใช้ไม่ได้  ยังปล่อยวางไม่ได้ ต้องเข้มงวดต่อการไดเอทและรีดไขมันให้มากขึ้นอีก

- END -