Saturday, April 4, 2020

Shoulder Stretch


ท่ายืดกล้ามบ่า


จังหวะที่ 1 ( ภาพบน )จังหวะที่ 2 ( ภาพบน )


จังหวะที่ 1 - ยืนเท้าห่างกันพอประมาณ วางมือไว้บนโต๊ะอาหาร หรือโต๊ะที่มีขนาดสูง มือทั้งสองห่างกันเท่ากับความกว้างของไหล่ เหยียดขาให้ตึง ส่วนระยะห่างจากเท้าถึงโต๊ะนั้น

       ให้ลองทำท่าใน จังหวะที่ 2 ดูก่อน แล้วค่อยๆเลื่อนระยะจนเกิดความพอดี

       ความพอดีในที่นี้หมายความว่า เมื่อทำท่าใน จังหวะที่ 2 แล้ว แขนจะเหยียดตึง ,ลำตัวลงไปในระดับต่ำที่สุดเท่าที่ทำได้


จังหวะที่ 2 - ย่อหัวเข่าลง และก้มคอลงให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ นอกนั้น ระดับของลำตัวจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเอง จะมีความรู้สึกว่าตึงที่บริเวณ หนอกคอ

       ค้างอยู่อย่างนี้ประมาณ 30 วินาที แล้วจึงพักสัก 20 วินาที ( โดยไม่ต้องกลับไป จังหวะที่ 1 ใหม่ ) ถือเป็น 1 ครั้ง

       จากนั้น เมื่อพักครบ 20 วินาทีแล้ว ก็มาเริ่มที่ จังหวะที่ 1 ใหม่ ทำอย่างนี้ซ้ำอีกให้ได้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้

- END -