Saturday, April 4, 2020

Shoulder Width Grip


จับเท่ากับความกว้างของ Shoulder

      ศัพท์ shoulder นั้น ในดิคชันนารี บอกไว้ว่า shoulder แปลว่า "ไหล่"  แต่ในดิคก็ดันมีพ่วงมาอีกตัวคือแปลว่า "บ่า" ด้วย (ตามภาพข้างบนนี้)    ปัญหาที่เกิดคือ พออ่านตำราที่บอกว่า Going with a shoulder-width grip (ให้บริหารโดยจับที่บาร์เบลล์โดยให้ มือทั้งสองข้างห่างกันเท่ากับความกว้างของ Shoulder) ตกลงว่า เป็นความกว้างของไหล่ หรือความกว้างของบ่ากันแน่

      ในเมื่อมันมีปัญหาเรื่องรากศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างที่ว่านี้  ผมจึงไม่แนะนำให้เพื่อนสมาชิกต้องเอาให้มั่น คั้นให้ตายว่าตกลงจะให้ระยะห่างระหว่างสองมือ กว้างไปถึงหัวไหล่ หรือกว้างแค่บ่า (ตามภาพบน) กันแน่ โดยผมจะหาทางออกให้โดยใช้วิธี "พบกันครึ่งทาง"  นั่นคือให้มือทั้งสองข้าง จับห่างกันประมาณเส้นประสีเหลืองตามภาพข้างล่างนี้

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

     เส้นประสีเหลืองที่ว่านี้ ก็คือตรงกลางของส่วนต่างระหว่างความกว้างของหัวไหล่ กับความกว้างของบ่า ซึ่งก็จะอยู่ช่วงประมาณหัวไหล่ด้านหน้าน่ะครับ  นั่นหมายความว่า เวลาที่อ่านตำราเล่มไหนแล้วบอกว่า Going with a shoulder-width grip ก็ให้เพื่อนสมาชิกหลับตานึกถึงเส้นประสีเหลืองตามรูปข้างบนนี้ไว้  จากนั้น ให้พิจารณาดูว่าคุณจับบาร์แบบไหน

( ไม่สามารถแสดงภาพได้ ) 

    ถ้าจับแบบ คว่ำมือจับ (Over Hand Grip) ก็ให้วัดระยะห่างระหว่างนิ้วโป้งทั้งสองข้าง   ถ้าเป็นการจับแบบ หงายมือจับ ( Reverse Hand Grip) ก็ให้วัดระยะห่างระหว่างนิ้วก้อยทั้งสองข้าง    โดยระยะห่างที่ว่านี้ ให้ห่างกันเท่ากับ เส้นประสีเหลือง ในภาพ ข.ข้างบนนั้นนั่นเองครับ

- END -